فعالیت 3 هزار بانوی خیر مدرسه ساز در ایران

تعداد زنان خیر مدرسه‌ساز 3 هزار و 674 نفر است که از این تعداد 804 نفر در خارج از کشور هستند.

0

سرويس خبر به دخت/

خدیجه نیزاری رئیس ستاد پشتیبانی بانوان خیر مدرسه‌ساز در مورد هدف از برپایی این ستاد گفت: هدف پشتیبانی از زنان خیر مدرسه‌سازو نیز تشویق به ساخت و ساز مدرسه است.

نیزاری در مورد اهمیت این امر افزود: معتقدیم مدرسه سازی به گسترش فرهنگ و اخلاق و آبادی، جاده‌کشی و سایر اموردر روستا منجر می‌شود. اگر زنان تشویق شوند و در این راه خیر قدم بگذارند، بقیه افراد جامعه نیز به این کار خیر تشویق می‌شوند.

رئیس ستاد پشتیبانی بانوان خیر مدرسه‌ساز با اشاره به اینکه سال گذشته تعهد خیرین مدرسه‌ساز یک هزار میلیارد تومان بود، گفت: نقش زنان در این زمینه بسیار مؤثر است. مدرسه سازی به گسترش فرهنگ و اخلاق منجر می‌شود.

نیزاری تصریح کرد: تعداد زنان خیر مدرسه‌ساز 3 هزار 674 نفر است که بالاترین آمار مربوط به استان خراسان رضوی است که 329 خیر مدرسه دارد بعد از آن گلستان با 334 خیر و تهران با 234 خیر زن در صدر قرار دارند.

وی در‌ خصوص خیرین مدرسه‌ساز خارج از کشور گفت: 804 نفر خیر مدرسه‌ساز در خارج از کشور قرار دارند که 402 خیر در امارات متحده عربی و 106 خیر در آمریکا حضور دارند.

نیزاری ادامه داد: 25 درصد خیرین مدرسه‌ساز زنان هستند و بیشتر به صورت مشارکتی مدرسه می‌سازند. زنان می‌توانند هر استانی را که مایلند اعلام و پول را به حساب سازمان نوسازی کشور واریز کنند.

وی گفت:‌خانمی داریم که 16 پروژه بزرگ مدرسه‌سازی را اجرا کرده و هر سال یک مدرسه می‌سازد./انتهاي متن/

درج نظر