احتمال مرگ ناگهانی نوزادانی که همراه والدین خود می‌خوابند

نوزادانی که در تختخواب با والدینشان می‌خوابند، در قیاس با نوزادانی که جداگانه می‌خوابند، بیشتر احتمال دارد که به دلیل سندروم مرگ ناگهانی SIDS جان خود را از دست دهند.

0

سرویس خبر به دخت/

مطالعه جدید نشان می‌دهند حتی چنانچه والدین دیگر توصیه‌های لازمی که خطر مرگ را کاهش می‌دهند را رعایت کنند، این احتمال باز هم در سطح بالایی است.

در پژوهش انجام شده، خطر SIDS در میان کم‌سن‌ترین نوزادان بیشتر بود. همچنین در میان نوزادانی که کمتر از سه ماه سن داشتند، آن‌هایی که با والدینشان خوابیدند، پنج برابر بیشتر از نوزادانی که جداگانه و در همان اتاق می‌خوابیدند، در معرض خطر سندروم ناگهانی مرگ نوزاد بودند.

این امر در صورتی که نوزادان شیر مادر می‌خوردند یا مادرانشان الکلی یا سیگاری نبودند، باز هم صادق بود؛ همچنین در میان نوزادانی که بین 3 ماه و یک سال سن داشتند، این خطر تا سه برابر افزایش یافت.

این پژوهش که در مدرسه بهداشت و پزشکی گرمسیری لندن انجام شد، داده‌های خود را از پنج مطالعه پیشین گرفته بود.

محققان هزار و 500 نمونه SIDS و چهار هزار و 700 نوزادی که نمرده بودند، اما با موردهای SIDS مطابقت داشتند، را مطالعه کردند.

خطر افزایش‌یافته سندروم مرگ ناگهانی نوزاد مرتبط با شراکت رختخواب، در صورتی که مادر یا پدر سیگاری بودند یا این که مادر در 24 ساعت قبل بیش از دو بار الکل نوشیده بود، افزایش می‌یافت.

محققان مدعی‌اند حدود 88 درصد مر‌گ‌های به هنگام شراکت تختخواب در صورتی که تختخواب مشترک نمی‌بود، رخ نمی‌دادند؛ هنوز دقیقا مشخص نیست که در حالت SIDS چه رخ می‌دهد.

محققان بر این باورند که در تعدادی از موارد مزبور، بخشی از مغز نوزاد که تنفس را کنترل می‌کند، به درستی عمل نمی‌کند؛ در صورتی که نوزادی دارای این مولفه خطر باشد، در محیطی باشد که اکسیژن کافی وجود ندارد، ممکن است بمیرد.

منبع:ايسنا/ انتهای متن/

درج نظر