چگونه يك ارتباط قيچي مي شود يا…؟

عزیزان در این سومین همراهیمان، با یک نکته کلیدی دیگر،مطلب را شروع می کنیم. می خواهیم با این کلیدها در پایان یک شاه کلید بسازیم تا در دستان توانمندتان باشد و بتواند در مواقع حساس قدری به کمکتان بیاید.

7

سرویس ما و زندگی به دخت/

عادت یا بهترین خد متکار ماست یا بدترین اربابمان.

راهکارها و نکات مهم روانشناختی در ارتباط مؤثر این موارد است:

1-شناخت اجزای تشکیل دهنده ارتباط

2-پی بردن به اینکه چگو نگی بر قراری ارتباط بر احساسات و روابط ما با خانواده و دوستان و … تاثیر می گذارد . در حقیقت پیام کلامی و غیر کلامی (زبان بدن) را که برای ایجاد ارتباط و انتقال پیام خود انتخاب می کنیم، واکنش ومیزان پذیرش طرف مقابل را نسبت به من، تا میزان قابل توجهی تعیین می کند.

3- شناخت موانع و پل ها، بر سر راه یک ارتباط مؤثر

نوع نگاه من، افکار مثبت و منفی من، انتخاب کلمات من، برخورد من و ….

به وجود آورنده پلها و موانع هستند ،یعنی باعث می شوند که یک ارتباط بلافاصله و یا در مدتی کو تاه قیچی شود و یا دوستانه ادامه یابد .

4-تمرین مهارت های مناسب در برقراری ارتباط

5- فرا گیری رفتارهایی که یک ارتباط را قدرت می بخشد .

در ک احساسات دیگران ،وظیفه شناسی ،ارزش گذاری به نیاز های دیگران ،احترام و …جزء رفتارهایی است که به روابط ما قوام و دوستی می دهد .

6- شناخت زمینه هایی که به دوستی منجر می شود .

7-جست وجو و دقت در روابط جامعه و شناسایی آن دسته ازارتباطاتی که ایجاد دوستی و تعامل می کند .

 دقت و پژوهش در این مسأله ، هم در آسیب شناسی جامعه و روابط اجتماعی به ما کمک می کند و هم چنین تعدیلی دررفتارها و عادتهای ما ایجاد می کند . چون با خود ، آگاهی و دقت می آورد .

نکات مهم روان شناختی دیگری نیز هست که در نوبتی دیگر با شما عزیزان به آن می پردازیم. از شما نیز تقاضا دارم ،تجربه های خود را در این مورد با ما در میان گذارید تا بتوانیم با یاری همدیگر و خرد جمعی به دستاوردهای راه کاری و روان شناختی بیشتری دست یابیم .خوب است دوباره به این جمله عمیق فکر کنیم .

                   عادت یا بهترین خد متکار ماست یا بدترین اربابمان.

  م – پ

شما عزیزان در همین صفحه می توانید مسایل تربیتی، عاطفی و ارتباطی خود را با فرزندان و یا آسیب های تحصیلی (بی میلی به تحصیل، عدم انجام تکالیف مدرسه، فرار از مدرسه، مشکلات ارتباطی با دو ستان و معلمان، پرخاشگری و …) و در زمینه عزت نفس و جرات ورزی در صفحه  تا سپیده با کارشناس این صفحه در میان گذارید ./انتهای متن/

 

نمایش نظرات (7)