مسابقه یک عکس یک نظر

هر روز عکس های بسیاری می بینیم با حس های متفاوتی که در ما برمی انگیزد، مثل بیتی از یک شعر که گاهی احساس ما را بر می انگیزد، گاهی بیان واقعیتی تلخ یا شیرین است و گاهی هم بی تفاوت از آن می گذریم.

38

سرویس مسابقه به دخت/

از این پس، آخر هر هفته یک عکس برای شما می گذاریم . خوشحال می شویم نظرتان را در مورد عکس داشته باشیم.   ما نظرهای شما  را در طول هفته منعکس  می کنیم و از میان آنها بهترینش را انتخاب و معرفی می کنیم.

/انتهای متن/

نمایش نظرات (38)