شاخص پیشرفت زنان عوض شد

روز زن و هفته زن به پایان رسید و داشتیم ناامید می شدیم که به این مناسبت و بهانه، آیا حرفی، نظری، حرکتی نیست و نمی شود؟ که ظاهرا نبود و نشد . نه در صدا وسیما و نه در عرصه جامعه. اما یک دفعه خبری شد. خبر خیلی مهم بود: یک جلسه و کلی حرف اساسی در موضوع زنان و از همه مهم تر اینکه “شاخص پیشرفت زنان عوض شد.”

1

سرویس اجتماعی به دخت؛ سردبیر/ دیدار روز گذشته زنان دست اندرکار و اهل فرهنگ با رهبر معظم انقلاب همان خبری بود که در هفته زن دنبالش می گشتیم و پیدا نکردیم. ولی چه خوب که با کمی تاخیر اتفاق افتاد.

آنچه رهبر اندیشمند و صاحبنظر انقلاب در باب زنان در این دیدار گفتند، مهم بود و در خور تامل. این تامل را مسئولین و  دست اندرکاران امور فرهنگی و اجتماعی  کشور و مخصوصا خود زنان مسئول و مشغول در امور زنان و خانواده باید داشته باشند. زنان و دختران جامعه هم اگر درنگ و ژرف نگری بر این مطالب بخرج دهند، راه مطالبه گری  از مسئولین و تلاش و همت خودشان در مسیر پیشرفت و رشد هموارتر خواهد شد.

اما عمده محورهایی که در این جلسه  مطرح شد، عقب‌ماندگى ما در انتقال گفتمان اسلامی در مورد زنان به دنیا بود و این که در این زمینه ما باید با آرایش تهاجمی  و طلبکارانه نسبت به گفتمان غرب در مورد زن،  در میدان باشیم.  و این، عکس چیزی بوده که در جامعه مان اتفاق افتاده است. یعنی ما بیشتر به موضع انفعال در برابر گفتمان غرب در مورد زنان گرفتار شده ایم و برای همین است که مردواره شدن زن را ارج می نهیم و شغل های مردانه برای زنان را در قالب آمار و رقم به نمایش می گذاریم.  در مواجهه با ویژگی دیگر این گفتمان، یعنی زن را ابزار شهوترانی و لذت جنسی ساختن هم، عملا توفیق لازم را نداشته ایم. حجاب مصونیت آور برای زن عملا در جامعه ما جایگاه شایسته خود را نزد دختران و زنان نیافته است و حدود معاشرت زن و مرد به صورت درست تعریف نشده است. این هم یک نوع انفعال ماست در مقابل گفتمان غربی در مورد زن.

در عوض لازم بوده که ما برای گفتمان اسلامی در مورد زن که “زن حقیقی ” را معرفی می کند، شاخص و معیار تعریف می کردیم و آن را برای سنجش میزان پیشرفت زنان در جامعه مان و بلکه هر جامعه ای که به دنبال چنین گفتمانی است برای پیشرفت زن، ارائه می کردیم و بکار می بردیم که نکردیم؛ شاخص هایی چون  شهادت‌طلبی، مجاهده‌، روشن اندیشی، فعالیت  سياسىِ انقلابى، گويندگی، نويسندگی و … که میزان و ملاک پیشرفت واقعی و موجب مباهات و افتخاراست و نه تعداد وزير و معاون و نماينده‌ى زن.

و اما دو مسأله بسیار مهم مربوط به امروز جامعه ما که مطرح شد و ان شاء الله که پس از این جایگاهی جدیتر از  بیانیه و سخنرانی، در دستور کار مسئولین بیابد، یکی اهمّيّت و اعتبار خانه و خانواده  بود و دوّم جلوگيرى از ضعف و ستم‌زدگى زن در سطوح مختلف.

چاره عملی اندیشیدن برای رفع ستم و ضعف و محرومیت زنان در عرصه های مختلف معاشرتى، جنسى، خانوادگى، فرهنگى و فكرى ، کاریست که  درعهده مسئولین نظام  است در مواضع مختلف تصمیم گیری در قوای مختلف مجریه و مقننه و قضاییه .  ترویج و تقویت  آداب و سننی که ضامن بالا بردن  احترام زن در چشم شوهر، در چشم فرزند، در چشم پدر، در چشم برادر است، در عهده نهادها و سازمان های فرهنگی است مخصوصا  صدا و سیما، که مشخصا و صریحا بر نقش صددرصدی آن تاکید شد و کار سترگ و بر زمین مانده بازنمایی چهره زن مومن و انقلابی در دستور کار این نهاد قرار گرفت با این توضیح که عملا برعکس آن بیشتر در صدا وسیما اتفاق افتاده است.

بر مسأله‌ ازدواج و نجات از تجرّد و پرداختن به موانع آن تأکید شد، و بر ‌حمايت مالى و حقوقى از زنان محروم  و يا مظلوم در دادگاه‌ها . و نیز برموضوع اشتغال زنان و حدود و چگونگی آن.

و نهایتا موضوع بسیار مهم در روند سروسامان دادن به امور زنان یعنی شكل سيستمى یافتن این اموردر قالب یک مركز عالى و ثابت  با كادرهاى قوى و چشم‌انداز بلندمدّت و نیز ضرورت يك بانك اطّلاعاتى مناسب .

و توصیه مهم آخر هم به زنان انقلابی و هم به نهادها و سازمان های ذی ربط اینکه زنان فعّالِ در جبهه‌انقلاب، همچون دوران انقلاب و جنگ تحمیلی، باید حضور نمايانى داشته باشند. اگر دیگران در مواجهه‌ى با انقلاب از عنصر زن و زنانِ كارآمد استفاده می كنند؛ جبهه‌ى انقلاب هم باید از زنان كارآمد و فعّال و زبان‌آور و نويسنده و عالِم و دانشمند بیشتر بهره جوید.

آنچه در این جلسه گفته شد، حرف هایی  نبود تنها برای شنیدن. امید است که نقطه آغازی باشد برای اینکه  نگرش ها نسبت به زن اصلاح شود و رفتارها نسبت به زنان بهبود یابد در همه جا از خانه و خانواده گرفته تا کوچه  و خیابان و اداره و دادگاه و …و زنان ارجمند باشند و ارج نهاده شوند.

و در این میان از همه مهمتر این است که این اصلاح و بهبود، از نگرش و رفتار خود زنان نسبت به خویشتن و جایگاه و منزلت و نقش شان پیدا شود. معیار سنجش ارزش  زن اول باید در نگاه خود او تغییر یابد. روشنفکری، فعالیت انقلابی، ایمان و تقوای سازنده و … این همه را در دل و جان آدمها کاشتن  و چون روحی در کالبد جامعه دمیدن،  کار زنان است که  کاریست در ارزشمندی بی همتا.

و زنان اول باید خود باور کنند این ارزشمندی را.

سردبیر به دخت/ انتهای متن/

نمایش نظرات (1)