تدوين يک لايحه عجيب درباره زنان در دولت

براساس اقدامات يکي از نهادهاي اجرايي، لايحه اي با عنوان «تامين امنيت زنان در برابر خشونت» براي ارائه به هيئت دولت آماده شده است.

0

سرویس خبر به دخت/

براساس اقدامات يکي از نهادهاي اجرايي، لايحه اي با عنوان «تامين امنيت زنان در برابر خشونت» براي ارائه به هيئت دولت آماده شده است که براساس آن حمايت هايي براي کمک به دختران بالاتر از ۱۸ سال تمام و زنان متاهل بالاتر از سن ۱۳ سال مقرر و پيشنهاد تشکيل کميته ملي تامين امنيت زنان مطرح شده است که پس از بررسي برخي مسئولان ارشد دولتي، داراي اشکالات فراوان قانوني و اجتماعي توصيف شده است.

منبع:مشرق/انتهای متن/

 

درج نظر