آرامش هدیه دادنی نیست

دکتر شاه محمدپور از دلیل ازدواج گفت که “آرامش” است. اما آرامش یعنی چه؟ آیا آرامش هدیه دادنی است؟ آیا با ازدواج آرامش را باید جنس مخالف به ما بدهد؟

1

سرویس ما و زندگی به دخت/

آیا آرامش یعنی اینکه دختر و پسر کنار همدیگر قرار می گیرند، دختر خانم به آقا پسر آرامش بدهد، آقا پسر هم به دختر خانم آرامش بدهد؟ منظور اصلا این نیست. منظور این است که دختر خانم و آقا پسر وقتی با هم ازدواج می کنند، با همدیگر آرامش را بسازند. اصلا اینطور نیست که دختر خانم کنار نامزدشان می نشینند یا آقا پسر کنار همسرشان می نشینند، آرامش داشته باشند. معمولا آقایان نمی گویند، ولی خانمها می گویند در کنار این آقا احساس آرامش می کنیم. این احساس آرامش چیزی نیست که آن آقا به شما هدیه کند، بلکه  آن لحظه ای که شما با هم هستید، آرامش ساخته می شود. پس آرامش هدیه دادنی هم نیست. اینکه فکر کنید از جنس مخالف به ما آرامش داده می شود، درست نیست. آرامش ساخته می شود، باید حسش کنید.

حالا چرا آرامش؟ چرا خداوند متعال در این قضیه گفته آرامش و هیچ چیز دیگری نگفته است؟ آرامش از کجا به وجود می آید؟

 این که زن و شوهر قرار است همدیگر را تکمیل کنند، یعنی جفت شان ناقص هستند و وقتی کنار همدیگر قرار می گیرند، همدیگر را تکمیل می کنند. این که زن و مرد  مایه آرامش همدیگر هستند، یعنی باعث این می شوند که شکوفا بشوند، استعدادهایی که در وجودشان هست، بروز کند. وقتی آدم می تواند مایه آرامش کسی باشد که او را از یک موضوعی نجات بدهد. یک نفر فوق العاده مضطرب است، شما یک کمک فکری، مالی یا هر کمک دیگری می کنید تا اضطرابش  از بین می رود و احساس آرامش می کند و شما را مایه نجات می داند.

پس موضوع ازدواج این است که در آینده نزدیک شما بتوانید مایه نجات همسرتان باشید و بحث بعدی هم این است که زن و شوهر در کنار همدیگر در طول زندگی باعث پرورش درست همدیگر می شوند.

پیش از ازدواج در دوره مجردی این خانم یا آقا خودش را محور خلقت می دانست و فکر می کرد تمام این کائنات با محور ایشان می چرخد. اما الان که زادواج کرده می فهمد که این طور هم نیست. وقتی زندگی مشترکی را با یک نفر دیگر شروع کردند، خیلی جاها این محوریت ایشان از بین می رود. در نتیجه  همدیگر را درست پرورش می دهند. اینها موجب این می شود که وقتی زن و شوهر کنار همدیگر قرار می گیرند، آرامش به وجود بیاید.

بعد خداوند متعال بلافاصله راه این آرامش را  گفته: مودت و رحمت. مودت در زندگی. یعنی  همین تعاملی که زن و شوهر با همدیگر دارند. این دو  در زندگی باید با هم تعامل داشته باشند، تفاهم داشته باشند حرف همدیگر را باید بفهمند و در قرآن این اسمش می شود مودت.

خداوند متعال می فرماید اگر خواهید به آرامش برسید، باید در زندگی تان مودت داشته باشید و بلافاصله یک کلمه دیگر مطرح می شود : «رحمت»، ببینید مودت یک جنبه دو طرفه دارد، یعنی زن و شوهر با همدیگر تعامل و تفاهم دارند. اما رحمت این طور نیست. رحمت می تواند یک طرفه باشد. یعنی ممکن است گاهی شوهر در این موضوع رحمت تعامل نکند یا  زن تعامل نکند. طرف مقابل باید یک مدت این کار را یکطرفه انجام دهد. چون طرف مقابل  مریض است، حالش خوب نیست، بیماری دارد، اوضاع اقتصادیش بهم ریخته، افکارش بهم ریخته، شغلش را از دست داده به هر دلیلی الان در وضعیتی است که نمی تواند با همسرش تعامل داشته باشد.

به صورت عمومی هم ما وقتی به یک بچه محبت می کنیم، انتظار نداریم که بچه هم برگردد به ما محبت کند. وقتی مراعات حال کسی را می کنیم که سنش زیاد است، انتظار نداریم او هم برای ما این را انجام بدهد. در زندگی خصوصی ما 50 درصد موضوع مودت است و 50 درصد موضوع رحمت.

پس با این مودت و رحمت است که آرامش به وجود می آید، یعنی همان که دلیل اصلی ازدواج است از نظر خدا.

ادامه دارد…

/ انتهای متن/

نمایش نظرات (1)