مادری که اراده کرد اسرائیل را بلرزاند

شهیده فاطمة عمر محمود النجار یا ام‌محمد به عنوان مادر عملیات استشهادی و اولین زنی که در سن ۵۷ سالگی خود را در میان اسراییلی‌ها منفجر کرد، معروف است.

0

سرویس خبر به دخت/

شهیده فاطمة عمر محمود النجار یا ام محمد به عنوان مادر عملیات استشهادی و اولین زنی که در سن ۵۷ سالگی خود را در میان اسراییلی ها منفجر کرد،معروف است.

ام محمد در عصر پنج شنبه ۲۶ نوامبر سال ۲۰۰۶،در میان مجموعه بزرگی از سربازان صهیونیستی،با عملیات استشهادی،تعدادی را کشت و عده ای را مجروح کرد و خود نیز به شهادت رسید.

مطلب پیش رو تنها به منظور یادی است از این مادری که اراده کرد امنیت اسرائیل را  متزلزل کند و تا ابد در نزد پروردگارش روزی خور شود.

 

مادر فلسطینی ساعتی قبل از انجام عملیات

منبع: فارس/ انتهای متن/

درج نظر