یک خودآزمایی ساده

گاهی اوقات فکر می کنیم در اتفاقات زندگی بهتر است چگونه باشیم؟ متن زیر می تواند یک خود آزمایی باشد. اول بخوانید که چگونه باید باشیم؟ بعد بیندیشید که چگونه هستید؟

8

سرویس زنگ تفریح به دخت/

***در  کار های روزمره  مثل ساعت دقیق و منظم باش .‏

***در  حوادث و خبر های بد چون باد سریع بگذر.‏‏

***در  مشکلات و سختی ها چون سنگ خارا قوی و غیر شکننده باش.‏.‏

***در  اموری که نمی توانی آنها را تغییربدهی، چون موم انعطاف پذیر باش.‏

***در بخشش همچو خورشید سخاوتمندانه و بی توقع به همه بتاب.‏

***در ضعف نفس مانند شناگری ناشی آنقدر خود را به آب بزن تا روزی شناگری ماهر ‏شوی.‏

***در  تملق و چاپلوسی مانند ناشنوایان باش که نه می شنوند و نه عکس العمل نشان می دهند.‏

***در  جاه و مقام چون عقابی باش که هر چقدر بالا می رود کوچک و کوچکتر می شود.‏

***در  پشتکار همچون مورچه ای باش که باری را که ده ها برابر خود وزن دارد بر دوش ‏دارد

‏و از یک سربالایی ده ها بار بالا رفته پایین می افتد، ولی همچنان ادامه می دهد.‏

***در  نا امیدی همیشه بزرگانی از تاریخ را به یادآور که با وجود معلولیت ها و محرومیت ها ‏

نام شان برای همیشه در تاریخ ماندگار است.‏

***در زیاده خواهی همیشه بادکنک را به یادآور که تنها می تواند مقدار معینی باد را تحمل ‏کند

‏ ، در غیر این صورت می ترکد و نابود می شود.‏

***در  وسوسه های شیطانی همچون کرو لال دیوانه ای شو که نه می شنود و نه می بیند ‏

و نه احساسی دارد.‏

***در  الفاظی مانند شانس و بخت و اقبال مانند بی سوادی شو که یک کتاب پر از این ‏

کلمات را روبه رویش قرار داده باشند.‏

***در  ترس باتلاقی را به یاد آور که هر چه بگذرد بیشتر در آن فرو می روی.‏

***در  ارتکاب  گناه چنان فرض کن که برای رسیدن به آن باید از یک دیوار بتوانی ‏

با دست خالی بگذری.‏/انتهای متن/

نمایش نظرات (8)