نامگذاری یک مدل پورشه به نام تنیسور زن

شرکت “پورشه” یک مدل خودروی سواری جدید خود را به نام ” ماریا شاراپووا” تنیسور مشهور زن روس و قهرمان جهان نامگذاری کرد . در تصویر زیر خانم شاراپووا سوار بر این خودروی پورشه دیده می شود. شاراپووا 26 ساله هم اکنون در رده بندی، نفر دوم تنیس زنان جهان به شمار می شود.

0

سرویس خبر به دخت/

منبع: عصر ایران/ انتهای متن/

درج نظر