استعفای گزارشگر زن بخاطر عذاب وجدان!

این گوینده پس از استعفاي خود گفت: “وجدانم اجازه نمي‌دهد در رسانه‌اي كار كنم كه سهم به سزايي در ريختن خون مردم عرب دارد”.

0

سرویس خبر به دخت/

خانم “ايمان عياد” گوينده فلسطيني اخبار در شبكه خبري الجزيره از اين شبكه استعفا داد.

به نوشته روزنامه جمهوری اسلامی، او پس از استعفاي خود گفت: “وجدانم اجازه نمي‌دهد در رسانه‌اي كار كنم كه سهم به سزايي در ريختن خون مردم عرب داشته است”.

 

از آغاز انقلاب‌هاي عربي تاكنون گويندگان سرشناس متعددي از كانال‌هاي خبري الجزيره و العربيه بخاطر مواضع غيرانساني و فتنه‌افكنانه آن ها در كشورهاي عربي استعفا دادند و جذب شبكه‌هاي خبري معتدل شدند و يا اقدام به راه‌اندازي شبكه خبري مستقل كردند.

منبع:پيك خبر/ انتهای متن/

درج نظر