چهره زن ایرانی ۵۰۰۰ سال پیش

این بازسازی به کمک آخرین تکنولوژی‌ها انجام شده، از نکات جالب درباره این زن ایرانی اینکه در ۵۰۰۰ سال پیش از چشم مصنوعی استفاده می کرده است.

0

سرویس خبر به دخت/


این بازسازی به کمک آخرین تکنولوژی‌ها انجام شده، نکته جالب اینجاست که این زن در 5000 سال پیش از چشم مصنوعی استفاده می کرده. این پروتز چشم مصنوعی به حالتی ساخته شده بود که تا سر حد امکان طبیعی به نظر برسد.

این اسکلت در بقایایِ شهر سوخته، یکی‌ از بزرگترین و قدیمی‌ترین شهر‌هایِ دنیا کشف شده است. بزرگی‌ و آثار باستان شناسی‌ این شهر از وجود تمدن در 5000 سال پیش در شرق ایران حکایت می‌کند. مکان این شهر در استان سیستان و بلوچستان حاشیه مرزی با پاکستان فعلی‌ است.


منبع:جهان نيوز /انتهای متن/

درج نظر