این 10 نکته کلیدی را به خاطر بسپارید

زندگی فراز و نشیب های فراوانی دارد که گاهی اوقات توجه به برخی نکات کلیدی و به کار گرفتن آنها ما را در گذر از شرایط سخت کمک می کند…

4

سرویس زنگ تفریح به دخت/

 1- به چشمی اعتماد کن که به جای صورت به سیرت تو می نگرد… به دلی دل بسپار که جای خالی برایت داشته باشد… و دستی را بپذیر که باز شدن را بهتر از مشت شدن بلد باشد…

2 – هوس بازان کسی راکه زیبا می بینند دوست دارند… اما عاشقان کسی را که دوست دارند زیبا می بینند…

 3- وقتی در زندگی به یک در بسته رسیدی نترس و نا امید نشو… چون اگه قرار بود در باز نشود جای آن دیوار می گذاشتند…

 4- آنچه که هستی، هدیه خداوند است و آنچه که خواهی شد، هدیه تو به خداوند… پس بی نظیر باش. ..

 5- شریف ترین دل ها دلی است که اندیشه آزار دیگران در آن نباشد…

 6- بدبختی تنها در باغچه ای که خودت کاشته ای می روید…

 7- وقتی زندگی برایت خیلی سخت شد به یاد بیاور که دریای آرام، ناخدای قهرمان نمی سازد. ..

 8- هر اندیشه  شایسته ای، به چهره انسان زیبائی می بخشد…

 9- قابل اعتماد بودن ارزشمند تر از دوست داشتنی بودن است. ..

 10- نگو: شب شده است. .. : بگو صبح در راه است

 

 /انتهای متن/

 

   

نمایش نظرات (4)