چند حقیقت درباره آدم ها

انسانهای قوی می دانند چگونه به زندگی شان نظم دهند . حتی زمانی که اشک در چشمانشان حلقه می زند همچنان با لبخندی روی لب می گویند “من خوب هستم”

0

سرویس زنگ تفریح به دخت/

– وقتی شخصی حتی به چیزای الکی زیاد میخنده ،مطمئن باشيد که عمیقا غمگینه .

– وقتی کسی زیاد میخوابه ، مطمئن باشيد که تنهاست .

– وقتی شخصی کم حرف میزنه و اگر هم حرف بزنه حرفشو سریع میگه ، مطمئن باشيد كه رازی رو حفظ میکنه .

– وقتی کسی نمیتونه گریه کنه نشون دهنده شکنندگی و ضعف اونه .

– وقتی کسی غیر عادی غذا میخوره بدونید که اضطراب داره .

– وقتی کسی واسه چیزای کوچیک گریه میکنه ، یعنی دل بی گناه و نرمی داره .

– اگه کسی به خاطر چیزای احمقانه و کوچیک از دستت عصبانی شد ، یعنی که خیلی دوستت داره .

– انسانهای قوی می دانند چگونه به زندگی شان نظم دهند . حتی زمانی که اشک در چشمانشان حلقه می زند همچنان با لبخندی روی لب می گویند “من خوب هستم”

/ انتهای متن/

درج نظر