یک جدول برای مهریه زنان

مهریه، یکی از حقوق قانونی و شرعی زن بعد از خواندن صیغه عقد است. عرف جامعه و همچنین شرایط اقتصادی مرد نقشی تعیین کننده در تعیین میزان مهریه دارند.

0

سرویس زنگ تفریح به دخت/

در گفتار ائمه (علیهم السلام) توصیه هایی درباره مهریه به زنان و مردان شده است که در جدول زیر پنج حدیث دراین مورد را می خوانید.

موضوع

پیشوایان معصوم

حدیث

مهریه چیست؟

امام باقر(ع)

مهریه همان چیزی است که طرفین بر آن توافق می‏کنند، کم باشد یا زیاد.[1]

کمی مهریه

امام صادق (ع)

از برکات زن کمی مهریه اوست. [2]

سنگینی مهریه

 

حضرت محمد(ص)

 در مورد مهریه که مرد می پردازد سخت گیری نکنید و آسان بگیرید زیرا در صورت سخت گیری باعث غضب و کینه می شود . [3]

حضرت علی (ع)

مهریه زنها را سنگین نگیرید که موجب کدورت و دشمنی گردد. [4]

ندادن مهریه

امام صادق (ع)

مردی که مهریه‏ای (برای زن قرار دهد) و قصدش این باشد که به او ندهد او همانند دزد است. [5]

منبع:مشرق/ انتهای متن/

درج نظر