برنامه های وزارت صنايع برای بهبود شرايط کار زنان

مشاور امور بانوان وزارت صنايع برنامه های وزارت صنايع برای بهبود شرايط کار زنان را تشریح کرد.

1

سرویس خبر به دخت/

ثریا ظفری مشاوراموربانوان وزارت صنايع گفت: طرح مهارت‌های شغلی دختران دانشجوبا هدف برگزاری دوره های آموزشي برای دختران جوان دانشجو به مرکزامورزنان وخانواده رياست جمهوری ارائه شد تا آنها پس از اتمام تحصيل به مدت نه ماه درکارخانه‌هايی که به رشته تحصيلی آنها نياز دارند، مشغول به کارشده و پس ازاين مدت به عنوان نيروی قراردادی جذب کارخانه شوند.

 ظفری در رابطه با آمار زنان شاغل اظهارداشت: درحدود 30 درصدازکارکنان بخش صنعت، معدن وتجارت را زنان تشکيل می‌دهند که آنها دربخش‌های مديريتی نيزحضوری فعال دارند.

46 درصدزنان دربخش خدمات، 34 درصد دربخش صنعت و5/17درصد دربخش کشاورزی فعالیت می کنند. بيشترزنان شاغل دربخش صنعت درمجموعه‌های صنايع غذايی، نساجی، بازرگانی وفرش فعاليت دارند.

وی گفت: زنان دربخش صنعت از امکاناتی چون اعطای تسهيلات برخوردارند و با توجه  به اينکه به لحاظ اقتصادی ريسک پذيری کمتری دارند،به راه‌اندازی واحدهای باسرمايه کم تر و بهره‌وری بالا تمايل دارند.

مشاور امور بانوان وزارت صنايع افزود: برخی زنان که در رشته معدن درس می‌خوانند وبازارکاربرای آنها کم وفعاليت درمعدن برایشان دشواراست، می‌توانند با فعاليت دربخش تراش سنگ، جواهراتي زيبا با ارزش افزوده بالا توليد کنند.

 

ظفری در‌خصوص زنان قاليباف عنوان کرد:هر زن قاليباف می‌تواند کارت مهارت را ازسازمان بازرگانی استان  دريافت کند. دراداره بازرگانی هراستانی شرکت فرش وجود دارد که طرح و مواد اوليه را دراختيار زنان قاليباف قرارمی‌دهد.

وی ادامه‌داد: زنان قاليباف برای دريافت کارت مهارت بايد درسازمان فنی وحرفه‌ای استان خود امتحان بدهند. پس ازقبولي با پرداخت ماهانه 23 هزارو 500 تومان حق بيمه مي توانند بعد از  20 سال بازنشسته شده وحقوق بازنشستگی دريافت کنند.بايد واحدهای سيارسازمان فنی وحرفه‌ای به روستاهای دور‌افتاده ومحروم مراجعه وبا آزمون عملی برای زنان این روستاها کارت مهارت صادرکنند.

ضمن اینکه ما برای بهبود وضعيت زنان قاليباف و کسب امتيازات بيشتر برای آنان بارئيس مرکزفرش مذاکراتی خواهيم داشت .

ظفری اضافه کرد: درصدی از زنان شاغل درکارخانه‌ها سرپرست خانوارهستند ومديران بنگاه‌های توليدی برای استخدام آنها درکارخانه‌های خود اولويت قائلند.

ظفری  از راه اندازی یک واحد توليد پارچه چادرمشکی درشهرکرد خبر داد و در مورد طرح رحمت گفت: دراین طرح تاکنون 121 هزارنفردربخش کارگری آموزش ديده اند. امسال طرح رحمت را برای اصناف هم برگزارکرده‌ايم واميدواريم تا اواسط سال آينده 150 هزارنفرديگررا آموزش بدهيم./انتهای متن/

 

نمایش نظرات (1)