هر چند پیر و خسته دل و ناتوان شدم

حافظ می گوید…

1

فال حافظ به دخت/

هر چند پیر و خسته دل و ناتوان شدم  هر گه که یاد روی تو کردم جوان شدم
شکر خدا که هر چه طلب کردم از خدا  بر منتهای همت خود کامران شدم
ای گلبن جوان بر دولت بخور که من           در سایه تو بلبل باغ جهان شدم
اول ز تحت و فوق وجودم خبر نبود       در مکتب غم تو چنین نکته دان شدم
قسمت حوالتم به خرابات می‌کند.        هر چند کاین چنین شدم و آن چنان شدم
آن روز بر دلم در معنی گشوده شد        کز ساکنان درگه پیر مغان شدم
در شاهراه دولت سرمد به تخت بخت.   با جام می به کام دل دوستان شدم
از آن زمان که فتنه چشمت به من رسید     ایمن ز شر فتنه آخرزمان شدم
من پیر سال و ماه نیم یار بی‌وفاست      بر من چو عمر می‌گذرد پیر از آن شدم
دوشم نوید داد عنایت که حافظا.           بازآ که من به عفو گناهت ضمان شدم
حافظ مي گويد:
شما در شاهراه دولت سرمد قرار داريد. پس انشاءالله به مقصد عالي خواهيد رسيد. يادتان نرود كه شرط اول، شكرگزاري از خداوند متعال است.
نمایش نظرات (1)