چرا اين همه سختي است…؟

دخترها هر بار که برای پریود به زحمت می افتند از خود سئوال می کنند، چرا این وضعیت دشوار برایشان اتفاق می افتد؟ از آنجا که این دوران نشانه سلامتی آنان است لازم است از چگونگی این رخداد مطلع شوند.

4

سرويس سلامت به دخت/

وقتی نوزاد دختر متولد می شود، در هر تخمدان وی تعداد معین (در حدود 400000) گویچه نابالغ وجود دارد. در سن بلوغ، تحت تاثیر هیپوتالاموس، تخمدان ها فعال می شوند. هر ماه تعدادی از این گویچه ها که “فولیکول گراف “نامیده می شوند، رشد کرده و هورمون استروژن را ترشح می کنند. در اثر ترشح هورمون استروژن از گویچه های تخمدان، مخاط رحم کلفت و پرخون می شود. اما، فقط یک فولیکول به رشد کامل می رسد، پاره می شود و سلول تخمک را آزاد می سازد.

وقتی فولیکول پاره می شود؛ ترشح استروژن در آن کاهش یافته و متوقف می شود. در نتیجه، ترشح استروژن هم کاهش می یابد.

تخمک آزاد شده، با مکانیسم بسیار جالبی به داخل لوله رحمی هدایت شده و سپس دفع می شود.

فولیکولی که رشد کرده و تخمک آن خارج شده، جسم زرد نامیده می شود. از این پس، ساختمان آن به گونه ای تغییر می کند که ترشح استروژن کم و ترشح پروژسترون در آن، افزایش می یابد. این هورمون موجب پرخونی بیشتر جدار رحم خواهد شد.

بعد از چند روز به فرمان هیپوتالاموس، ترشح پروژسترون هم متوقف می شود.

در این مرحله، خون رسانی به عروق رحم کاهش می یابد و موجب می شود که بخشی از جدار رحم در اثر کم خونی از رحم جدا و دفع شود.

به این ترتیب است که خونریزی قاعدگی تحت تاثیر فعالیت و تغییرات هورمونی تخمدان به وجود می آید.

هرچند که قاعدگی، سختی هایی را بر دختران و زنان تحمیل می کند، اما در عین حال نشانه سلامتی سیستم هورمونی و رحم است.

هم زمان با شروع قاعدگی، دسته ای دیگر از فولیکول های تخمدان شروع به رشد و فعالیت می کنند. و همان سیری را که ذکر کردیم، تا قاعدگی بعدی ادامه خواهند داد.

نظم قاعدگی

در اکثر دختران به طور متوسط هر 28 روز یک بار قاعدگی رخ می دهد. اما ممکن است، فاصله دو قاعدگی، در بعضی چند روز کوتاهتر و یا بیشتر باشد. کسانی که دو سه ماه یک بار قاعده می شوند؛ دچار اختلالاتی هستند و لازم است با مراجعه به پزشک، اختلالات شناخته و درمان شوند.دختران باید توجه داشته باشند که اختلال قاعدگی، را نادیده  نگیرند.

مدت قاعدگی

به طور متوسط، قاعدگی بین سه تا ده روز ادامه می یابد. چنانچه مدت طولانی تری ادامه یابد و یا مقدار خونریزی زیاد باشد، باید در پی درمان بود.

معمولا با لکه بینی شروع می شود و ظرف یک الی دو روز شدت می یابد. حدود دو روز زیاد است و سپس به تدریج کم شده ظرف دو سه روز قطع می شود.

بعد از پاک شدن و تا قاعدگی بعدی نباید لکه بینی و یا خونریزی مشاهده شود. مگر در مواقع خاص، از قبیل زمان تخمک گذاری که در افراد کمی مشاهده می شود.

بعضی بیماری ها مانند بیماری تیرویید ممکن است روی قاعدگی تاثیر بگذارند. با تشخیض بیماری و درمان آن قاعدگی هم به روال عادی باز خواهد گشت.

نظم قاعدگی مهم است و کم و بیش هر دختری می تواند تخمین بزند که زمان قاعدگی بعدی او چه موقع و مقدار خونریزی چقدر است.

در بعضی نظمی وچود ندارد و قابل پیش بینی نیست. معمولا این افراد دچار اختلال هورمونی هستند و لازم است به پزشک مراجعه نمایند.

نکته مهم: قاعدگی نباید بیش از حدود دو هفته به تاخیر بیفتد. اگر دخترخانمی بیش از این مدت تاخیر دارد لازم است با مشورت پزشک از این اختلال جلوگیری نماید.

نکته مهم: در خانمی که قاعدگی منظم دارد، در صورت تاخیر قاعدگی قبل از هر چیز باید به حاملگی فکر کند.

دکتر شریفه جعفری /انتهاي متن/

نمایش نظرات (4)