زن سبد فروش سوار بر دوچرخه

زن سبد فروش سوار بر دوچرخه به سمت بازار می رود تا سبد هایش را بفروشد، در نزدیکی کوه Lapdaung در شهرستان سارلینگیی، ميانمار.

0

سرویس خبر به دخت/

 

منبع:تازه/انتهای متن/

درج نظر