کارگروه وام ازدواج تعلیق پرداخت وام ازدواج تا خرداد ماه 92 را تایید نکرد

مدیرکل ازدواج و تعالی خانواده وزارت ورزش و جوانان گفت: این خبر که پرداخت وام ازدواج جوانان تا خرداد ماه سال آینده معلق می‌ماند را تایید نکرد.

0

سرویس خبر به دخت/

مسعود امینی با اشاره به جلسات کارگروه وام ازدواج جوانان که با حضور نمایندگان وزارت ورزش و جوانان و بانک مرکزی برگزار می‌شود، گفت: طبق فرمایش مقام معظم رهبری باید روحیه امید و امیدواری را در جامعه گسترش داد، بنابراین این خبر که پرداخت وام ازدواج تا خرداد ماه سال آینده معلق می‌ماند از سوی وزارت ورزش و جوانان و بانک مرکزی مورد تایید نیست.

وی گفت: طبق مصوبه کارگروه وام ازدواج سایت سامانه قرض الحسنه تحت نظارت بانک مرکزی به صورت متمرکز از ابتدای سال آینده فعالیت خود را شروع کرده و طبق روال وام ازدواج توسط بانک‌های عامل به زوجین پرداخت خواهد شد.

منبع:ايسنا/ انتهای متن/

درج نظر