نظرپنج مرجع درباره عمل‌جراحی زیبایی زنان

انجام عمل زیبایی، از جمله عمل‎هایی است که اگرچه از نظر شرعی اشکالی ندارد، اما فقها برای آن شرایطی را تعریف کرده‎اند. از جمله این شرایط انتخاب پزشک محرم و هم جنس بیمار است.

0

سروس خبر به دخت/

در جدول زیر، نظر پنج تن از مراجع درباره عمل جراحی زیبایی را بخوانید. 

 

منبع:جهان نیوز/ انتهای متن/

درج نظر