نایب رئیس بانوان فدراسیون پینگ پنگ دوباره استعفا کرد

نایب رئیس بانوان فدراسیون پینگ پنگ برای دومین بار از سمت خود استعفا کرد.

0

سرویس خبر به دخت/

فاطمه پوستین دوز به صورت کتبی استعفای خود را از نایب رئیسی بانوان فدراسیون پینگ پنگ به محمد زارع پور رئیس این فدراسیون ارائه داد.

او که پیش از این هم به صورت شفاهی از این پست استعفا داده بود، با مخالفت زارع پور مجددا به فدراسیون پینگ پنگ برگشت اما این بار به صورت کتبی از این سمت کناره‌گیری کرده است.

پوستین دوز درباره استعفای خود به ایسنا گفت: پیش از این هم از پست خود استعفا داده بودم، اما به خاطر احترام به نظر مدیریت فدراسیون مجدد بازگشتم .این بار به فدراسیون بر نمی‌گردم. استعفای خود را به صورت کتبی به ریاست فدراسیون داده ام. هرچند هنوز وی نظری در این باره نداده است، اما من تصمیم خود را گرفته‌ام.

او درباره علت کناره‌گیری اش از فدراسیون هم گفت: مساله جدیدی پیش نیامده و به دلیل مشغله‌های شخصی تصمیم گرفته‌ام که این مسوولیت را کنار بگذارم.

منبع:ايسنا/ انتهای متن/

درج نظر