زنان آسمانی

“زنان آسمانی”، نام قسمتی از بخش مذهبی سایت “به دخت” است که قرار است به معرفی و بازنمایی چهره زنان آسمانی بپردازد؛ زنانی که با بعضی از آنها هم آشناییم و هم ناآشنا.

3

سرویس ما و زندگی به دخت/

آشناییم چون  نام شان را شنیده ایم و نسبت به آنها ارادت هم داریم و تقدیس شان می کنیم. ناآشناییم چون اکثر ما از آنچه به طرز زندگی، شخصیت و منش آنها مربوط است، چیززیادی نمی دانیم . شخصیت هایی از این زنان آسمانی هم هستند که کلا ما نمی شناسیم شان، شاید حتی اسم شان را هم نشنیده باشیم. اما … اما … بعضی زنان آسمانی را هم خیلی خوب می شناسیم. کنار ما هستند، همسایه مان، هم خانه مان ، خویشاوندمان، دوست مان و … دوست شان داریم، قبول شان داریم، از بودن با آنها و از زندگی کردن در کنارشان لذت می بریم، اما توجه نداریم که آسمانی اند.

در قسمت “بانوی آسمانی” ما به معرفی چهره هایی از این زنان می پردازیم که خیلی ها می شناسند، اگر چه کم و ناقص. شما هم به معرفی چهره هایی که در کنارتان هستند و آنها را می شناسید، همت کنید. با هم به تماشای چهره همه آنها می نشینیم ، همه اش زیباست، اگر چه بعضی زیباتر است ، چون آسمانی تر است./انتهای متن/

نمایش نظرات (3)