آژانس مد برای زنان مسلمان افتتاح شد

برای دخترانی مانند نایلا مدهای تنگ و چسبان و برهنه با اعتقادات او همخوانی ندارد، اما او توانسته با تولید لباس ‏های پوشیده و در عین حال جدید و مد روز، دنیای مد را با آداب و سنن اسلامی در هم آمیزد. آژانس او عمدتاً زنان مسلمان را که چهره و قد یک مدل را دارا هستند، استخدام می ‏کند.

3

سرویس خبر به دخت/

نایلا لیموس، طراح مد اهل نیویورک، دنیای مد را برای زنان مسلمان ایجاد کرده است. زنان مسلمان، مدل‏ های آژانس او هستند و اثبات ‏می ‏کنند که زنان می‏ توانند حجاب خود را حفظ کنند و در عین حال به روز نیز باشند.

این طراح مد 29 ساله که مسلمانی معتقد نیز هست می‏ گوید: “شما می‏ توانید عفیف باشید و در عین حال از مد پیروی کنید و پایبند به اعتقادات خود نیز باشید.”

برای دخترانی مانند نایلا مدهای تنگ و چسبان و برهنه با اعتقادات او همخوانی ندارد، اما او توانسته با تولید لباس ‏های پوشیده و در عین حال جدید و مد روز، دنیای مد را با آداب و سنن اسلامی در هم آمیزد. آژانس او عمدتاً زنان مسلمان را که چهره و قد یک مدل را دارا هستند، استخدام می ‏کند.

طبق شریعت اسلام، زنان نمی ‏توانند لباس‏ های تنگ به تن کنند یا موها و اندام خود را عریان سازند. همه اعضای بدن، غیر از دست‏ ها، پاها و صورت، باید پوشیده باشند و این امر در دنیای کنونی مد تقریباً غیرممکن است. کالاهای نایلا که با نام «تولیدات امیرا» عرضه می ‏شوند، انواع روسری ‏ها و پوشش ‏های سر را شامل می ‏شود که همانند سایر لباس ‏ها از تنوع بسیار بالایی برخوردار است.

نایلا، پیش از تأسیس این آژانس، موافقت علما و بزرگان جامعه مسلمان را به دست آورد و آنها نیز این اقدام را شیوه ‏ای خوب برای از بین بردن کلیشه ‏ها و نشان دادن ارتباط اسلام با دنیای مد دانستند. نایلا می ‏گوید: بسیاری بر این باورند که زنان مسلمان نمی ‏توانند به مدرسه بروند یا کار کنند و مطابق مد لباس بپوشند. من می ‏خواهم این برداشت غلط را از بین ببرم.

منبع:مهرخانه/ انتهای متن/

نمایش نظرات (3)