قانون وحش می گويد: «تنها زمانی که گرسنه هستيد بکشيد»

عکاس ميشل دنيس – که اين تصاوير شگفت‌انگيز را در سياحت اکتشافی در افريقا در کنيا گرفته است، گفت که از آنچه که ديدم حيرت کردم.

0

سرویس زنگ تفریح به دخت/

او گفت: در صبح يکروز ما اين سه يوزپلنگ را ديديم، به نظر مي رسيد که گرسنه نباشند، با هم بازي مي‌کردند. در يک نقطه، آنها گروهي از آهوان را ديدند که فرار مي‌کردند. اما يک آهو که جوان بود به اندازه کافي سريع نبود و به راحتي گرفتار اين برادران شد.
اين صحنه‌هاي فوق‌العاده را در زير ببينيد:

/ انتهای متن/

درج نظر