ادبیات رفتار با همسر را بدانیم

رئيس کلينيك سلامت خانواده:ارضای غريزه جنسی می تواند تقويت‌كننده آرامش در خانواده باشد. حال اينكه چرا گاهي رفع اين نياز جنسي لذت‌بخش نبوده و منجر به عدم رضايت زوجين به خصوص مردان از روابط‌ زناشويي و بروز رفتارهاي خشن مخصوصا مردها از سوي آنها مي‌شود، موضوعي است كه با دكتر كاظم فروتن، فوق تخصص كليه مجاري و اداري و رئيس كلينيك سلامت خانواده بيمارستان شهيد مصطفي خميني در ميان گذاشته‌ايم.

3

سرویس سلامت به دخت/

هنگام بررسي ارضاي غريزه جنسي در كانون خانواده، در نهايت به اصل خلقت بشر برمي‌گرديم كه هدف آن ايجاد آرامش زن و مرد در كنار يكديگر است و غريزه جنسي مي‌تواند تقويت‌كننده اين آرامش باشد. حال اينكه چرا گاهي رفع اين نياز جنسي لذت‌بخش نبوده و منجر به عدم رضايت زوجين به خصوص مردان از روابط‌ زناشويي و بروز رفتارهاي خشن از سوي آنها مي‌شود.

برد و باخت نداريم

به‌طور كلي هر عاملي كه در ارضاي غريزه جنسي و درك مقابل زن و مرد از يكديگر اختلال ايجاد كند، مي تواند مانعي براي آرامش باشد. زماني كه دختر و پسر به درجه بلوغ كامل مي‌رسند، ديگر در كنار مادر يا پدر خود احساس آرامش ندارند و اين آرامش را تنها در كنار همسر خود پيدا مي‌كنند؛ بنابراين وقتي ما براي رسيدن به آرامش، ازدواج مي‌كنيم، بايد هر عامل تهديد‌كننده آن را شناسايي كرده و از آن دوري كنيم و اگر در اين مسير به مشكلي برخورد كرديم، راهي براي حل آن بيابيم. به طبعا خشونت‌ها، رفتارهاي تهاجمي، برخوردهاي فيزيكي و… مي‌تواند در بر هم خوردن آرامش تأثيرگذار باشد.

نكته مهمي كه بايد يادآور شد اين كه در زندگي زناشويي هيچ وقت برد و باخت نداريم، يا برد برد است يا باخت باخت. به عبارت ديگر زن و مرد يا با هم از زندگي لذت مي‌برند يا هر دو دچار مشكل مي‌شوند. البته ممكن است در كوتاه‌ مدت يكي آن دو با تكيه بر قدرت بازوي خود، صداي بلند يا شرايط اقتصادي بهتر بر ديگري غلبه ظاهري داشته باشد اما به زودي تركش اثر رواني اين سلطه بر همسرش را خودش هم خواهد خورد و هر دو بازنده مي‌شوند.

رابطه جنسی عامل اصل آرامش نیست

مسأله ديگر، تفكر غلط زن و شوهر در بحث نيازهای جنسي است كه تصور مي‌كنند ارضاي نيازهاي جنسي به يك رابطه زناشويي صرف داخل اتاق خواب محدود مي‌شود، در حالي كه اين تفكر غلط است. آيا زن و مرد نمي‌توانند بدون داشتن رابطه جنسي به آرامش برسند؟ درست است كه رابطه جنسي اين مسأله را تقويت مي‌كند، اما عامل اصلي نيست.

واقعيت اين است كه شايد آن رابطه جنسي كه در مرد ارضا‌كننده است، براي زن ارضاكننده نباشد. ممكن است يك زن از طريق توجه مرد به زيبايي و آراستگي او يا توجه نشان دادن شوهر هنگام صحبت‌كردن او، ارضاي غريزي مي‌شود. اين موضوعي است كه اكثر مردان ما نسبت به آن ناآگاهند و زن را تنها از دريچه نگاه خود مي‌نگرند. درخصوص زنان هم اين مسأله مصداق دارد. يعني زن نمي‌داند كه مرد او چگونه و از چه چيزي در زندگي زناشويي لذت مي‌برد. آنچه مسلم است اينكه مكانيزم ارضاي غريزه در زن و مرد متفاوت است.

كاتالوگ وجود همسرمان را بخوانيم

يكي از موضوعاتي كه امروزه بين همسران به چشم مي‌خورد و عاملي براي طلاق به شمار مي‌آيد، رفتارهاي خشونت‌آميز و به زبان آوردن حرف‌هاي زشت و ركيك بين زن و مرد است. واقعيت اين است كه هيچ مردي با علم بر اين موضوع ازدواج نمي‌كند كه در زمان عقد، زير جمله نامريي را امضا كند كه مي‌خواهم زنم را كتك بزنم و هيچ زني هم در دفتر عقد خود نمي‌نويسد كه با شوهرم تندي مي‌كنم. آيا مرد از ابتدا عربده‌كش و زن‌ توسري‌خور خلق شده است؟ اگر مرد با گذشت زمان تبديل به يك مرد عربده‌كش  شده آيا عامل آن خودش بوده يا همسر او هم در بروز اين رفتار ناهنجار نقش داشته است؟ مشكل اين جاست كه ما ادبيات رفتار زن و شوهر را ياد نگرفته‌ايم. وقتي چگونگي اين رفتار را نمي‌دانيم، به مرور زمان و با گذشت روزهاي رويايي اوايل ازدواج، واقعيات به تدريج خودش را نشان مي‌دهد. به بیان ديگر اگر ادبيات رفتار با يكديگر را ندانيم، كم كم در زندگي دچار آسيب مي‌شويم.

 چه ميزان براي همسري آماده‌ ‌ایم

بحث ارضاي جنسي مرد به طور قطع و يقين با خلق و خوي او ارتباط دارد، اگر زن به نيازهاي همسر خود توجه نكند، ممكن است با بروز رفتارهاي زشت و خشن يا حتي رفتارهاي پرخطر خارج از كانون خانواده از طرف شوهرش مواجه شود. اصل اين است كه اگر زن و مرد از ابتدا رفتار خوبي با هم داشتند و به تدريج دچار مشكل شدند، به خودشان نگاه كنند و ببينند آيا عامل اين مشكل من نبودم؟ يكي از مشكلات ما در ازدواج اين است كه همه به دنبال همسر مناسب و ايده‌‌آل مي‌گرديم؛ اين خوب است. اما مهم‌تر اين است كه من چه ميزان خودم را براي همسري آماده‌ كرده‌ام. چطور وقتي مي‌خواهيم يك موبايل بخريم، ابتدا كاتالوگ آن را مي‌خوانيم و با نحوه استفاده آن آشنا مي‌شويم اما زمان انتخاب همسر، حاضر به شناخت دقيق او نيستم و قبول نمي‌كنيم با فردي ازدواج مي‌كنيم كه پيچيده‌ترين موجود خلقت است. با موجودي ازدواج مي‌كنيم كه قرار است هميشه همراه و آرامش‌دهنده ما باشد. پس بايد كاتالوگ او را پيش ازدواج دقيق بخوانيم.

به اعتقاد من، امروزه در جامعه خريد موبايل از انتخاب همسر راحت‌تر شده است. اغلب ازدواج‌هاي ما بدون فكر و شناخت دقيق زوجين انجام مي‌شود. اينكه تو همكار خوبي هستي و من هم همكار خوبي، پس مي‌تواني همسر خوبي هم باشي، اشتباه است يا در دانشگاه توهم دانشكده‌اي مواجه‌اي هستي و من هم همكلاسي خوبي پس مي‌توانيم با هم ازدواج كنيم، درست نيست. خوب بودن فرد، تنها دليل همسر خوب بودن نيست. بايد ببينيم شخصي كه مي‌خواهيم به عنوان همسر انتخاب كنيم چقدر رفتارش با ما تنظيم است. همان‌طور كه عنوان كردم ادبيات رفتاري با همسر را بدانيم و شناخت دقيق از نيازهايش را داشته باشيم، در غير اين صورت زندگي زناشويي به سمت خشونت منتهي مي‌شود و ارضاي نيازهاي جنسي در چنين زندگي خشك و بي‌معنا و بدون لذت است.

ازدواج عاشقانه، آينده زيبابي ندارد

توصيه مشاوران به همسراني كه در روابط زناشويي خود دچار مشكل شده‌اند، درمان هر چه سريع‌تر آن است. زيرا هر قدر كه اين مشكل ديرتر برطرف شود، عمق بيشتري پيدا مي‌كند و در سردي روابط بين زن و شوهر تأثيرگذارتر و درمان آن سخت‌تر مي‌شود.

اين همه تأكيدي كه به آموزش‌هاي خانواده و مشاوره قبل و حتي بعد از ازدواج مي‌شود، دليلي بر اين مدعاست. زيرا ممكن است تجربه‌اي كه در يك ازدواج كسب مي‌كنيم، به قيمت تنفر و طلاق تمام شود. نكته مهمي كه بايد خاطر نشان كرد اين است، زماني كه از واقعيت‌ها دور شده و در رويا زندگي مي‌كنيم يا ازدواجي از روي هوس و شهوت داشته‌ايمف پس از ازدواج با مشكلات بسياري رو به رو خواهيم شد. به اعتقاد من، ازدواجي كه عاشقانه باشد، آينده خيلي قشنگي ندارد. اما اگر ابتدا به شناخت صحيح از يكديگر برسند و مطمئن شوند كه نقاط مشترك واقعي با هم دارند، مي‌توانند با يكديگر ازدواج كنند و بعد عاشق هم شوند. اين عشق واقعي آرامش بخش بوده و ارضاي نياز جنسي هم در اين زندگي آرامش‌دهنده است.

زهرا عبدی/ انتهای متن/

نمایش نظرات (3)