بافت تزئینی

این بار می خواهیم با هم یک نوع بافت تزئینی پر کاربرد را تجربه کنیم که برای شال گردن، تل و… کاربرد دارد.

3

سرویس فرهنگی به دخت/ 

این بافت تزئینی مصارف بسیار زیادی داردمثل شال گردن، تل و… این بافت بسیار متفاوت برای تهیه پادری و حتی کیف هم قابل استفاده است و با انواع کاموا با ابعاد و ضخامت های مختلف می توان آن را بافت.

نحوه بافت

این نوع بافت به صورت زیر بافته می شود:

برای نمونه ی کوچک مانند تل، بندکیف و موارد مشابه، 24 دانه سر انداخته، رج اول همه را از زیر بافته و رج دوم 2 دانه ی اول را از زیر و 20 دانه از رو و 2 دانه ی آخر را نیز از زیر می بافیم. رج 3: همه را از زیر می بافیم. رج 4: مانند رج دوم. رج 5: 2 تا از زیر و 20 دانه ی وسط از زیر کور می شود، 2 دانه ی آخر از زیر بافته می شود. مانند شکل شماره 1.

شماره 1

رج 6: 2 دانه ی اول از زیر و 20 دانه سر می اندازیم. (مانند شکل شماره 2) 2 حلقه روی انگشت اشاره ایجاد کرده و به صورت زیر و رو میل را از داخل این دو حلقه عبور می دهیم ، تا یک دانه سر انداخته شود. 2 دانه ی آخر را از زیر می بافیم.

شماره 2

از رج اول تا ششم را تکرار می کنیم. تا به طول دلخواه برسیم. و بافتی نردبانی شکل ( مانند شکل زیر) داشته باشیم. به طور مثال برای تل حدود 25 سانتی متر می بافیم و در انتها تمام دانه ها را کور می کنیم.

                                                                                                      شماره 3

برای درست کردن بافت، پله ی اول را حلقه کرده و یک دور می پیچانیم (عکس شماره 4) ردیف های بعدی را به ترتیب از داخل حلقه ها عبور می دهیم(عکس شماره 5) تا بافت ما کامل شود.

شماره 4

شماره 5

شماره 6

گروه هنر و زندگی به دخت/ انتهای متن/

نمایش نظرات (3)