از سخنان شیرین غافل مشو

فرق نسیم و طوفان درنوع برخورد است . مقاله قبلی را با این کلید شروع کردیم و به پایان بردیم ، حالا کلیدی دیگر:

سخنان شیرین زحمتی ندارد ، ولی فواید بی شماری به شما می رساند .
رسیدیم به ارتباط با دیگران. ارتباط مؤثر، یکی از رمزهای کلیدی موفقیت انسان است ،هر کس بتواند با بهره وری از سه نوع ارتباط توضیح داده شده در مقاله قبلی، با دیگران و لحظه های زندگی خود ارتباط بهتر و مؤثرتری برقرار کند، احساس رضایت و موفقیت بیشتری خواهد داشت. برای دست یابی به این منظور می توان روش ها و مهارت های ایجاد ارتباط با دیگران را آموخت.

6

سرویس ما و زندگی به دخت/

ارتباط مؤثر

ارتباط مؤثر، ارتباطی کلامی وغیر کلامی و احساسی است که توسط آن فرد، می تواند به احساس آرامش، رضایت و بیان نیازها، عقاید و خواسته های خود برسد.

نتایج برقراری یک ارتباط مؤثر با دیگران :

– ایجاد اعتماد به نفس

– احساس بالندگی و سود مندی

– احساس رضایت و آرامش

– به تعامل رسیدن با دیگران و دست یافتن به درک متقابل

– تقویت رشد اجتماعی، روحی، روانی و عاطفی

– تأمین اساسی ترین نیاز انسان که دوست داشتن و دوست داشته شدن است.

– انتقال صحیح و صریح پیام به دیگران

– دست یافتن به حقوقی که افراد را به جرأت و شهامت و اخلاق می رساند.

با شما همراهان عزیز ،در مقاله بعدی ،راهکارها و نکات مهم روان شناختی در ارتباط مؤثر را می خوانیم و تمرین می کنیم .حال دو باره به خاطر می آوریم که :

سخنان شیرین زحمتی ندارد، ولی فواید بی شماری به شما می رساند.

 شما عزیزان در همین صفحه می توانید مسائل، تربیتی، عاطفی و ارتباطی خود را با فرزندان و یا آسیب های تحصیلی (بی میلی به تحصیل ،عدم انجام تکالیف مدرسه ،فرار از مدرسه ،مشکلات ارتباطی با دوستان ومعلمان ، پرخاشگری و …)و در زمینه عزت نفس و جرأت ورزی در صفحه تا سپیده، با کارشناس این صفحه درمیان بگذارید .

 م- پ /انتهای متن/

نمایش نظرات (6)