همایش مادری و زن تراز انقلاب اسلامی برگزار می شود

همایش مادری و زن تراز انقلاب اسلامی که اردیبهشت 92 برگزار می شود. مهلت ارسال مقالات برای شرکت در این همایش، تا 15اسفند ماه 91 است.

0

سرویس خبر به دخت/

همایش مادری و زن تراز انقلاب اسلامی با همکاری دفتر مطالعات و تحقیقات زنان حوزه علمیه قم و مرکز مطالعات راهبردی جبهه فکری انقلاب اسلامی(موسسه اشراق)  اردیبهشت 92 برگزار می شود. علاقمندان می توانند تا 15 اسفند ماه مقالات خود را پیرامون محورهای زیر ارسال نمایند.

1- مادری در نگاه اسلام

2- مادری در سنت رفتاری زنان برگزیده

3- مادری در اندیشة امام خمینی ره و رهبر معظم انقلاب دام‌عزه

4- مادری در گفتمان فردگرایانه و گفتمان خانواده‌گرایانه

5- فمینیسم و مادری

6- زمینه‌های تکوینی در ایفای نقش‌های مادرانة زن

7- جایگاه مادری در تمدن اسلامی

8- مادری و زن تراز انقلاب اسلامی

9- تحولات مادری در جامعة ایران و علل و پیامدهای آن

10- مادری و نقش‌های اجتماعی زن انقلاب

11- اقتضائات مادری در عصر حاضر

12- الگوی سبک زندگی انقلابی مادران

13- چالش‌های مادری در جامعة ایران

14- آسیب‌شناسی نقش‌های مادرانه در جامعة ایران

15- تحولات فرزندآوری و علل و پیامدهای آن

16- آسیب‌شناسی سیاست‌ها و برنامه‌های مرتبط با مادری در ایران

17- آسیب‌شناسی نگاه به مادری در دهة چهارم انقلاب

18- راهبردهای تقویت جایگاه مادری و نقش‌های مادرانه

maadary@gmail.com

02188946705

/ انتهای متن/

درج نظر