خانمی با پاهای 107 کیلوگرمی

مندی سلارس خانم ۳۸ ساله ای است که دچار یک بیماری بسیار نادر است. پاهای او هیچگاه رشدش قطع نشده و همیشه در حال بزرگ شدن است.

0
سرویس خبر به دخت/

بیماری های مختلفی هستند که ممکن است مردم به آن ها مبتلا شوند اما برخی مواقع بیماری ها تنها در یک نفر دیده می شوند و بسیار نادر و غیرقابل باور هستند.
“مندی سلارس” خانم ۳۸ ساله ای است که دچار یک بیماری بسیار نادر است. پاهای او هیچگاه رشدش قطع نشده و همیشه در حال بزرگ شدن است.

این بیماری در هر دوپای او وجود دارد ولی چندی پیش پای چپش به علت عفونت قطع شده است. قطع کردن پای او نیز حتی باعث درست شدن این بیماری نشده چرا که پای او همچنین در حال رشداست.
او همیشه برای حرکت کردن با مشکل روبرو است و باید از یک ویلچر مخصوص استفاده کند. این ویلچر به طور مخصوص برای او ساخته شده است و با برق کار می کند.

رشد بی رویه پاها باعث شده است که وزن هر پای او نزدیک به ۱۰۷ کیلوگرم شود که این خود بسیار عجیب و در نوع خود یک رکورد است. البته پزشکان به او قول داده اند در صورتی که رشد پاهایش متوقف شود یک جفت پای بیوتک برای او آماده کنند.
در سال ۲۰۰۲ او دچار یک سکته مغزی شد و این باعث شد تا ستون فقراتش بی حس شود و از آن زمان رشد بی رویه پایش آغاز شد. او همچنین در سال ۲۰۰۵ دچار عفونتی در خونش شد و کلیه اش نیز از کار افتاد. او تنها انسانی است در دنیا که به این بیماری دچار شده است.

منبع:ملت ایران

درج نظر