برپایی نشست «تدوین نقشه راه احیای حقوق بشر و میثاق حقوق زن در اسلام» در تهران

معاون امور بين‌الملل مركز امور زنان و خانواده در گفت وگو با خبرنگار به دخت از نتایج و دستاوردهای نشست تخصصی بین المللی نشست «تدوین نقشه راه احیای حقوق بشر و میثاق حقوق زن در اسلام» در تهران خبر داد.

3

سرویس خبر به دخت/

سوسن صفاوردی معاون امور بين‌الملل مركز امور زنان و خانواده گفت: بر اساس اعلامیه پایانی سومين اجلاس وزرايي پيرامون نقش زنان در توسعه كشورهاي عضو سازمان همكاري هاي اسلامي که آذر ماه 1389 در تهران برگزارشد، مقرر شد کشورهاي عضو سازمان همكاري هاي اسلامي براي ايجاد نقشه راه احیای حقوق بشر و میثاق زن در اسلام به منظور آغاز جنبش جهانی احیای حقوق بشر، بخصوص زنان ، با يكديگر همكاري كنند .

وی تصریح کرد: براي رسيدن به يك درك مشترك درخصوص مفاهيم مرتبط با توصيه فوق، مركز امور زنان وخانواده رياست جمهوري اسلامي ايران، به عنوان ميزبان سومين اجلاس وزرايي، تصميم گرفت يك نشست مشورتي بين المللي در خصوص تحولات جهاني حقوق بشر، چالش هاي كنوني و گزينه هاي احتمالي پيش رو برگزار کند که این نشست دو روز 24 و 25 بهمن ماه امسال با حضور استادان و مسؤولان کشورهای مسلمان برگزارشد.

صفاوردی اظهار کرد: اصلاح ساختارها و مكانيزم هايي كه موجب سياسي شدن و اعمال استانداردهاي دوگانه در حوزه حقوق بشر مي گردند؛بررسي مفاهيم واستانداردهاي جديد در اسناد حقوق بشر در پرتو تحولات اجتماعي، اقتصادي وسياسي جهانی به ويژه با عنايت به تفاوت هاي ناشي از تنوع ديني وفرهنگي و سیستم های حقوقي مرتبط با آنان در درون نظام حقوقی بین المللی ، ایجاد هماهنگی و همبستگی بیشتر کشورهای اسلامی در حوزه زنان از طریق برگزاری گردهمایی ها و سمینارهای مشترک در زمینه های موضوعی ، علمی و تبلیغی در جهت ایجاد مواضع مشترک بین آنان از جمله محورهای نشست تخصصی بین المللی «تدوین نقشه راه احیای حقوق بشر و میثاق حقوق زن در اسلام» بوده است.

معاون امور بين‌الملل مركز امور زنان و خانواده خاطرنشان کرد: در بیانیه پایانی نشست بین المللی تدوین نقشه راه احیای حقوق بشر و میثاق حقوق زن در اسلام ، در بخش اول نقشه راه احیای حقوق بشردر 13 ماده به اجماع رسید که در آن چالش ها، کارآمدی و ناکارآمدی حقوق بشر در عرصه بین الملل، اهمیت جایگاه فطری نهاد خانواده و تلاش برای گسترش آن مطرح شده است.

وی افزود: هم اکنون گزینشی عمل کردن در زمینه حقوق بشر بر اساس منافع سیاسی جوامع، بیشترین ضربه را در زمینه حقوق بشر وارد می کند، چنانچه موردی در جایی نقض حقوق بشر و در جای دیگر عین حقوق بشر عنوان می شود.

صفاوردی گفت: در این اعلامیه سعی شد تا به نقش خانواده آنچنان که در شکل فطری آن است توجه شود نه آن با تعریفی که سردمداران سعی می کنند جایگزین کنند.

وی تصریح کرد : در بخش دوم نیز میثاق حقوق زن در اسلام در38 ماده به تصویب رسید که درآن نقش ، حقوق و تکالیف زن در سه حوزه فردی ، خانواده و اجتماع با استناد به آیات قرآنی برشمرده شده است.

معاون امور بين‌الملل مركز امور زنان و خانواده گفت: هم اکنون در اسناد بین المللی تنها به حقوق فردی زنان توجه شده است و به نقش های متفاوت زنان در عرصه خانواده و اجتماع توجهی نشده است که در این اعلامیه سعی شده تا به این بخش نیز توجه شود.

صفاوردی یاد آور شد: گزارش این نشست به دبیر سازمان همکاری های اسلامی ارسال شد تا در قالب یک پاراگراف در گزارش دبیرکل این سازمان لحاظ شود، مسیر اجرایی شدن و تصویب کلی را طی کند و برای قرار گرفتن در پروسه اجرا در اجلاس وزرای کشورهای اسلامی مطرح و به رأی گذاشته شود.

فروغ محمد زاده خبرنگار به دخت/ انتهای متن/

نمایش نظرات (3)