چرا ریسک ازدواج بیشتر شده ؟

عضو هیأت علمی مشاوره و راهنمایی دانشگاه خوارزمی در گفت وگو با خبرنگار «به دخت» از علت محتاط شدن جوانان به عنوان یکی از دلایل بالا رفتن ریسک ازدواج و تأخیر آن یاد کرد.

3

سرویس اجتماعی به دخت/ 

دکتر عزیز الله تاجیک اسماعیلی افزود: طی مطالعه ای در کرج ،از مردان جوان مجرد بین سن 20 تا25 سوال شد که  آیا تا به حال تجربه ارتباط با جنس مخالف را داشته اند و چند دفعه؟ در پاسخ  رقم میانگین   3-2به دست آمد. یعنی جوانان مجرد در این سن به صورت میانگین ارتباط با دو دختر را تجربه کرده اند .

وی تصریح کرد: صرف زمان بیشتر برای پرورش مهارت های فردی مانند تحصیلات موجب ورود دیرتر جوانان به بازار کار ودر نتیجه کسب استقلال اقتصادی در سن بالا و درنهایت افزایش سن ازدواج شده است.

دکتر تاجیک اسماعیلی اظهارکرد: در گذشته ازدواج در قالب شبکه خانواده اتفاق می افتاد و همین شبکه ،خانواده جدید را حمایت و در عین حال کنترل می کرد و در صورت بروز اختلاف میان زوج جوان ،به وساطت می پرداخت، ولی امروز ازدواج بیشتر جنبه فردی پیدا کرده است و فرد تمام مسئولیت  و ریسک  انتخاب  و ازدواج را خود به عهده می گیرد. لذا محتاط می شود واین عاملی در جهت تأخیر ازدواج است.

وی تصریح کرد: یکی از کارکردهای مهم ازدواج رفع نیازهای عاطفی وجنسی در قالب تأیید شده است حال اگر شیوه ای جایگزین ازدواج شود و فرد به ارضای این نیازها در قالب ازدواج های موقت و یا خارج از چهارچوب قانون و شرع بپردازد ،ارزش ازدواج پایین می آید و فرد به سختی زیر بار مسؤولیت ازدواج می رود.

محمدزاده/انتهای متن/

نمایش نظرات (3)