پایگاه تخصصی فمینیسم رونمایی شد

پایگاه تخصصی فمینیسم در گام اول از فعالان، نویسندگان، پژوهشگران و متخصصان این حوزه دعوت می‌کند مقالات، یادداشت‌ها و نوشته‌هایی با موضوعات و رویکردهای زیر تولید کنند:

0

سرویس خبر به دخت/

نسخه‌ی اولیه‌ی پایگاه تخصصی فمینیسم، شنبه، ۲۱ بهمن‌ماه رونمایی شد. پایگاه تخصصی فمینیسم، به آدرس www.feminism.ir  در راستای بررسی و کنکاش پیرامون نظریه‌ی فمینیستی است که در غرب شکل گرفته و مبتنی بر انگاره‌هایی‌ست که در سراسر جهان منتشر شده و تبعات و پیامدهایی برای مردم جهان در بر داشته است. لزوم پرداخت دور از حساسیت‌های غیرتخصصی به فمینیسم، مرکز فرهنگی پژوهشی زنان را به سمت تأسیس و شکل‌دهی پایگاهی که به صورت خاص به این امر بپردازد، سوق داد.

«فمینیسم» ضمن ارائه‌ی مقالات و یادداشت‌هایی که تا کنون پیرامون فمینیسم منتشر شده است، بنا دارد در بخش‌های متنوعی به معرفی، بررسی و نقد انگاره‌های فمینیستی بپردازد. پایگاه با شش بخش با عنوان‌های «مقالات»، «تاریخچه»، «معرفی منابع»، «مکاتب و گرایش‌‌ها»، «چهره‌ها و نظریه‌پردازان»، «مفاهیم، آموزه‌ها و تعاریف پایه» رونمایی و افتتاح می‌شود و به مرور سعی در تقویت مطالب هر بخش داشته و از نظر حجمی و کیفیت، سعی می‌کند تا به سمت بهبود روز به روز پایگاه پیش رود.

پایگاه تخصصی فمینیسم در گام اول از فعالان، نویسندگان، پژوهشگران و متخصصان این حوزه دعوت می‌کند مقالات، یادداشت‌ها و نوشته‌هایی با موضوعات و رویکردهای زیر تولید کنند:

–    معرفت‌شناسی فمینیسم
–    اشتغال و تقسیم کار
–    نظریات فمینیستی
–    نظریه‌پردازان فمینیسم
–    خانواده و ازدواج
–    روش‌شناسی
–    ادبیات، شعر و رمان
–    حقوق و قانون
–    تنظیم خانواده
–    جنبش‌ها و نهضت‌های فمینیستی
–    قومیت و‌نژاد
–    لزبینیسم
–    آموزش عالی و فرهنگ
–    فلسفه فمینیسم
–    اکولوژی
–    موج‌های فمینیسم
–    جنس و جنسیت
–    هویت جنسی
–    فرهنگ فمینیستی
–    الهیات فمینیستی
–    مراکز فعال فمینیستی دنیا

نویسندگان، متخصصان و پژوهشگران این عرصه می‌توانند مقالات خود در حوزه فمینیسم و ریزموضوعات ذکر شده را در حداقل ۱۵۰۰ کلمه و حداکثر ۳۰۰۰ کلمه و در فرمت ورد ۲۰۰۷، به نشانی info@feminism. ir ارسال نمایند.

«فمینیسم»، از طرح‌های مرکز فرهنگی پژوهشی زنان است که پنجمین حلقه از زنجیره سایت‌های این مرکز را تکمیل می‌کند. پیش از این، مرکز فرهنگی پژوهشی زنان، از چهار سایت خود رونمایی کرده بود. «پایگاه خبری تحلیلی زنان‌پرس»، «وبگاه لینک‌زن»، «مطالعات زنان» و «ریحانه‌نیوز» سایت‌های پیشین این مرکز می‌باشند. این مرکز بنا دارد در اسفند ماه، از ششمین سایت خود با عنوان مهربانو رونمایی کند.

منبع:زنان پرس/ انتهای متن/

درج نظر