شرایط حفظ حجاب زنان مسلمان در دنیا سخت شده است

رییس زنان حزب اسلام کشور جمهوری آذربایجان گفت: شرایط برای حفظ حجاب زنان مسلمان در دنیا بسیار سخت شده است.

0

سرویس خبر به دخت/

“نورسته ابراهیم آوا” در گفت و گوی اختصاصی با خبرنگار ایرنا اظهار کرد: محدودیت های بسیار زیادی برای زنان مسلمان در دنیا و بویژه در جمهوری آذربایجان ایجاد شده است.

وی افزود: در کشور ما دانش آموزان با حجاب اسلامی اجازه ورود به مدارس را ندارند.

این بانوی مسلمان، حجاب را یک محافظ برای زنان عنوان کرد و گفت: حجاب، امنیت زن در اجتماع را تضمین می کند.

ابراهیم آوا تصریح کرد: حجاب مانعی برای فعالیت زنان مسلمان نبوده و برعکس عاملی برای رشد زنان در جامعه است.

رییس زنان حزب اسلام کشور جمهوری آذربایجان درباره انواع مد اسلامی اظهارکرد: تنوع در پوشش به شرط انگشت نما نبودن صحیح است.

وی خاطرنشان کرد: برخی از زنان با وجود اینکه نوع خاصی از پوشش اسلامی را برای خود برگزیده اند اما در جامعه بسیار مورد توجه مردان قرار می گیرند.

وی افزود: این نوع پوشش مطابق با دستورات خداوند نیست و باید از انواع پوششی استفاده شود که جلب توجه نکند.

منبع: ایرنا/ انتهای متن/

درج نظر