رسانه درموضوع روابط دختر و پسر حرمت شکنی می کند

معاون امور خانواده مرکز امور زنان و خانواده در گفت وگو با “به دخت” ضمن اشاره به این که متأسفانه دختران و پسران ما نحوه ارتباط صحیح میان یکدیگر را نمی دانند می گوید: رسانه ها درقضیه نمایش روابط میان دختر و پسر نامحرم حرمت شکنی می کنند.

5

سرویس اجتماعی به دخت/

زهرا سجادی معاون امور خانواده مرکز امور زنان و خانواده با اشاره به این که متأسفانه دختران و پسران ما نحوه ارتباط صحیح میان یکدیگر را نمی دانند می گوید: رسانه ها به عنوان عاملی مؤثر در زمینه آموزش سبک زندگی ، روابط میان دختر و پسر نامحرم را به گونه ای نمایش می دهند که گویا زن و شوهر هستند و در واقع حرمت شکنی می کنند و قبح ارتباطات ناسالم در نظر مخاطب جوان و نوجوان شکسته و قضیه عادی می شود.

وی می افزاید: اگر بنا به اصلاح و آموزش نحوه تعامل صحیح میان زوجین باشد باز نیز رسانه ها به خصوص رسانه ملی نقش اساسی دارد و الگوهای رفتار مناسب و درست را باید به مردم بیاموزد.

معاون امور خانواده مرکز امور زنان با اشاره به داستان قارون در قرآن می گوید: خداوند در قرآن می فرماید که قارون چون ظلم کرد ما به او ثروت دادیم و این ثروت، او را از خدا دور کرد یعنی اگر آخرت مد نظر باشد، دنیا و مسایل فریبنده دنیا افراد را گرفتار نمی کند.

سجادی خاطرنشان کرد: اگر قیامت باوری برای جوانان ما مطرح شود، آنها به سراغ ناهنجاری های رفتاری و خواهش های نفسانی نمی روند .

وی تأکید می کند: تفاوت میان حریم رابطه با نامحرمان با محارم و حتی میان محارم با همسر باید به جوانان آموخته شود. این ها همه جزو موارد سبک زندگی دینی است

 /انتهای متن/

نمایش نظرات (5)