بیمه مهریه و عمر در راه است

بیمه مهریه ، بیمه پرداخت حقوق مضاعف بازنشستگی و بیمه عمر بر پایه سبد ارزی برای جلوگیری از کاهش ارزش پول و رغبت خرید این نوع بیمه از برنامه های جدیدی است که در بیمه ایران دنبال می شود.

3

سرویس خبر به دخت/

رئیس هیات مدیره بیمه ایران با تشریح طرح بیمه پرداخت حقوق مضاعف بازنشستگی، گفت: در نظر داریم تا شرایطی فراهم شود که افراد بتوانند در زمان بازنشستگی، علاوه بر حقوق خود، معادل آن را نیز از بیمه دریافت کنند.

جواد سهامیان مقدم امروز در یک نشست خبری با تشریح عملکرد بیمه ایران گفت: صنعت بیمه امروز از شاخص های رشد و توسعه کشورها محسوب می شود و در طی سال های اخیر با دستور ده ماده ای رئیس جمهور در طرح تحول صنعت بیمه اتفاقات مهمی در این حوزه پیش بینی شده است.
وی همچنین به طرح بیمه صیانت اقتصادی از خانم های خانه دار اشاره کرد و با بیان اینکه این طرح پیش تر با عنوان بیمه طلاق مطرح شده بود، گفت: بیمه مهریه ، بیمه پرداخت حقوق مضاعف بازنشستگی و بیمه عمر بر پایه سبد ارزی برای جلوگیری از کاهش ارزش پول و رغبت خرید این نوع بیمه از برنامه های جدیدی است که در بیمه ایران دنبال می شود.

منبع : مشرق نیوز/ انتهای متن/

نمایش نظرات (3)