ملکه زیبایی آمریکا درمعرض اتهام به قتل

ملکه زیبایی سابق ایالت “واشنگتن” و یک آرایشگر که سابقا رابطه نزدیکی با او داشته است به جرم ارتکاب به قتل در سال ۲۰۰۳ دادگاهی شدند.

0

سرویس خبر به دخت/

موکل این زن در دادگاه عنوان کرد او در این پرونده بی گناه است و گناه او برقراری رابطه با مردان نامناسب است که باعث شده وی در این بحران گرفتار شود.
گفتنی است این زن متهم ردیف دوم این پرونده است و بدیل مشارکت در قتل به ۵ سال زندان محکوم شد. “مگی توماس” در سال ۲۰۰۰ میلادی تاج ملکه زیبایی را بر سر گذاشته بود. او بعد از این موفقیت چشمگیرٰ زنجیره ای از ازدواج های ناموفق و روابط بی سرانجام را در کارنامه زندگی خصوصی اش ثبت کرده است. او اخیرا متهم است به همراه دوست پسر سابق خود یک مرد را در سال ۲۰۰۳ به ضرب گلوله به قتل رسانده است..

“جیمز هادن” نامزد سابق او متهم ردیف اول این پرونده است که در سال ۲۰۰۵ در مکزیک بازداشت و به ۸۰ سال زندان محکوم شد.
موکل این زن در دادگاه عنوان کرد که او در این پرونده بی گناه است و گناه او برقراری رابطه با مردان نامناسب است که باعث شده وی در این بحران گرفتار شود.
او می گوید از این که ناخواسته وارد جریان یک قتل شده است ناراحت است و امیدوار است به زودی به زندگی طبیعی خود بازگردد و با استفاده از تجربیاتش بتواند زندگی خوبی داشته باشد.

منبع:افکارنیوز/ انتهای متن/

درج نظر