رد لایحه «حمایت از خانواده» در شورای نگهبان

شورای نگهبان لوایح «مجازات اسلامی» و «حمایت خانواده» را به دلیل مغایرت با قانون و شرع تأیید نکرد.

0

سرویس خبر به دخت/

عباسعلی کدخدایی سخنگوی شورای نگهبان از رد دو لایحهٔ «مجازات اسلامی» و «حمایت خانواده» در این شورای خبر داد.

وی تصریح کرد: با توجه به اصلاحات لایحه مجازات اسلامی در جلسه ۱۴ آذر کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس (براساس اصل ۸۵ قانون اساسی)، شورای نگهبان اعلام کرد در ماده ۱۲ مکرر این لایحه در مواردی که مقام معظم رهبری فتوایی ندارند و قاضی می‌تواند از منابع معتبر اسلامی یا فتاوای معتبر حکم قضیه را استنباط کند، الزام قاضی به استفتاء از محضر مقام معظم رهبری مغایر اصل ۱۶۷ قانون اساسی است.

کدخدایی تصریح کرد: در ماده ۲۲۵ لایحه نیز علی رغم اصلاح به عمل آمده اشکال سابق شورا کماکان باقیست و ماده ۶۵۷ مکرر الحاقی نیز باید طبق فتوای مقام معظم رهبری اصلاح گردد.

وی خاطر نشان کرد که براساس تذکرات شورای نگهبان درباره لایحه مجازات اسلامی در ماده ۱۳۱ با استظهار به این‌که جرم واقع شده و در مورد و در یک واقعه بوده باشد اشکال ندارد و در تبصره ماده ۲۱۰ نیز قبل از عبارت «موجب یقین قاضی نمی‌شود»، باید واژه «نوعأ‌» ذکر شود.

سخنگوی شورای نگهبان هم‌چنین گفت: علی‌رغم اصلاح به عمل آمده در لایحه حمایت خانواده در جلسه علنی ۲۸ آذر مجلس ایراد سابق شورا در خصوص ماده ۳۰ لایحه مذکور برطرف نشده است.

منبع: فارس/انتهای متن/

درج نظر