این درد طبیعی است؟

یکی از مشکلات شایع در خانم ها، درد هنگام قاعدگی و حتی اختلالاتی مانند خونریزی زیاد و یا لکه بینی بین دو قاعدگی است. درد هنگام قاعدگی موجب اختلال در کار یا درس و فعالیت های مختلف و کاهش کیفیت زندگی می شود. علت آن می تواند یک بیماری باشد.

2

سرویس سلامت به دخت/

قاعدگی و یا مقاربت دردناک و یا اختلالات خونریزی و نازایی می توانند دلایل متنوعی داشته باشند. یکی از علل مهم این ناراحتی ها هنگام قاعدگی “آندومتریوز” است.

اما نکته مهم این است که ما درد و ناراحتی را به عنوان یک پدیده طبیعی برای دختران و زنان به حساب نیاوریم و در صدد یافتن علت ها باشیم.

 این بیماری موجب رنج زنان و دختران زیادی در نقاط مختلف جهان می شود. آشنایی با آن کمک می کند که مبتلایان پی گیری بیشتری برای علت یابی کرده و درد را به عنوان یک پدیده طبیعی و عادی نپذیرند.

“آندومتریوز” به بیماری اطلاق می شود که نسج رحم در جایی به غیر از رحم مثل تخمدان، شکم، دستگاه ادرای و حتی ریه و سایر اعضای بدن پیدا شود و تحت تاثیر هورمون های تخمدانی واکنش نشان داده و بر حسب این که در کدام عضو یافت شود علائم خاصی را خواهد داشت. به نظر می رسد که در دستگاه تناسلی و لگن شیوع بیشتری داشته و موجب درد، درد هنگام قاعدگی، درد هنگام مقاربت، خونریزی و حتی نازایی می شود.

گفته می شود که به طور متوسط  10/0 زنان در سن باروری به این بیماری مبتلا هستند و از آن رنج می برند، در حالی که بسیاری از این موارد این بیماری تشخیص داده نشده  و به تبع آن درمان مناسب هم دریافت نمی کنند.

یکی از مشکلات این بیماری، دیر تشخیص دادن است. و تشخیص دیررس هم درمان را با مشکلات و موانعی مواجه خواهد نمود.

به علاوه، ممکن است نازایی هم، بر درد و ناراحتی این مبتلایان اضافه شود و بر مشکلات زندگی آنان بیفزاید.

به خاطر داشته باشیم که یک زمان، بیشتر بیماری ها را ناشی از عفونت های حاد و یا مزمن می دانستند. اما با تغییر الگوی شیوع بیماری ها،علل دیگری شناخته شده اند که با تشخیص به موقع و درمان موفق، درد و رنج بیمار کاهش یافته و از عوارض آنها جلوگیری خواهد شد. به شرط این که نه فقط پزشکان، بلکه بیماران نیز آگاهی و توجه لازم را داشته باشند.

دکتر شریفه جعفری/ انتهای متن/

نمایش نظرات (2)