این خانم روی نیمکت تیم فوتبال چلسی چه سمتی دارد؟

مدتی پیش اوا کارنیرو دکتر تیم ذخیره های چلسی بنا به دلیلی که مشخص نبود، روی نیمکت این تیم دیده می شد.

0

سرویس خبر به دخت/

او تا پیش ازاین پزشک تیم ملی فوتبال زنان انگلستان بود و همچنین یکی از پزشکان تیم المپیک انگلستان به شمار می رود.

اما انتقال او به تیم پزشکی چلسی در هیچ رسانه ای اعلام نشده بود و همین موضوع سبب تعجب هواداران آبی های لندن شده بود.

/انتهای متن/

درج نظر