اما و اگرهای طراحی لباس مشاغل بانوان

در دومین جشنواره بین المللی مد و لباس فجر اسفند 91 یک بخش به طراحی لباس مشاغل بانوان متناسب با مشاغل بانوان کشور اختصاص داده شده است. تجربه چندین ساله نشان داده که اگر در این بخش شاغل درخواست مشخص برای طراحی لباس برای مشاغلی که با مشکل پوشش خاص مواجه هستند، نداشته باشیم، عملا غالب طرح ها مربوط به مشاغلی حواهد شد که در مورد آن مشکل خاصی نداریم.

0

سرویس اجتماعی به دخت/

بدیهی است که انسان برای آن که لباسش دست و پا گیر نباشد، در حرفه های گوناگون از لباس هایی استفاده می کند که با شغل اومناسبت داشته باشد. این امر  در همه جوامع  از دیر باز تاکنون رعایت شده و یکی از شروط اصلی انجام امور محوله به افراد می باشد . به طور مثال لباس یک چوپان با لباس یک روحانی و لباس سرباز با لباس پزشک و پرستار متفاوت است. هر کدام در زمان و مکان معین از لباس های مخصوص خود استفاده می کنند. در زمان های قبل هنگامی که شخصی به مشاغل مهم دولتی محسوب می شد، توسط پادشاه برایش خلعت فرستاده می شد که شامل  یک یا چند جامه بود و گاهی هم شمشیر یا انگشتر با آن همراه بود.

امروزه لباس در موقعیت های مخاتلف شغلی با از تنوع خاصی برخوردار است. به طور مثال لباس ورزش در رشته های مختلف ورزشی نوع و فرم و جنس متفاوتی دارد و رعایت این نکات به منظور بهره وری بیشتر از لباس می باشد. در محیط بیمارستان لباس پرستار و پزشک حتی در اطاق عمل با رعایت مسائل بهداشتی و راحتی تهیه می شود و کارکنان اداری را از خدمتگذار و نگهبان متمایز می سازد. در عصر حاضرهم در کارهایی مثل آتش نشانی و یا فضانوردی  لباس هایی که باید ایمنی بیشتر و محافظت خاص بدن از صدمات ناشی از آتش سوزی و تصادفات و … ایجاد کنند، در نظر گرفته شده مثل لباس ضد حریق و لباس فضانوردان در پایگاه های فضایی .

واحد طراحی لباس مشاغل

بر همین اساس شاهدیم که امروزه در دانشگاه ها در رشته طراحی لباس و چاپ پارچه و رشته کارشناسی طراحی و دوخت، واحدی به نام طراحی لباس مشاغل تدریس می شود. متاسفانه عملا تا بحال خروجی این واحد درسی بسیار ضعیف بوده که به نظر می رسد دو عامل در این مورد دخالت داشته است: یکی اینکه در این رشته ارتباط دانشگاه با صنعت ضعیف بوده است که ارتباط بین این واحد درسی با نیاز بازار صنعت و حوزه هایی که نیازمند آن هستند، کم بوده  و دیگر اینکه تدریس این درس بسته به ذوق و سلیقه و اطلاعات اساتید درحوزه لباس مشاغل مختاف بوده است. در حالی که به نظر می رسد باید در ارتباط با پوشاک مشاغل خاص در جامعه که در آنها نیاز به پوشیدن لباس مخصوص در محل کار هست، اساتید این درس  اطلاعات جامع و دقیق از نحوه هر کار یا شغلی داشته باشند. برای این منظور  لازم است پرسشنامه هایی توسط افراد پوشنده لباس با کارشناسی درست و دقیق تهیه شود و نتیجه این پرسشنامه ها بصورت خاص خلاصه و تدوین شده و نکات مهم کارشناسی شده در مورد نحوه و نوع لباس و نیازهای کاربری آن در اختیار اساتیدی که این واحد درسی را تدریس می کنند، قرار گیرد تا واحد طراحی لباس مشاغل بصورت درست و دقیق و کارشناسی شده تدریس شود. قاعدتا در این صورت خروجی در جامعه این واحد درسی قابل استفاده تر خواهد بود.

طراحی لباس بانوان

خوشبختانه در دومین جشنواره بین المللی مد و لباس فجر اسفند 91 یک بخش به طراحی لباس مشاغل بانوان متناسب با مشاغل بانوان کشور اختصاص داده شده است.

البته این گزینه بصورت کاملا کلی مطرح شده است. بهتر آن است که ما در بخش بانوان شاغل درخواست مشخص برای طراحی لباس برای مشاغلی که با مشکل پوشش و لباس خاص آن شغل مواجه هستیم، داشته باشیم. در غیر این صورت با توجه به تجربه چندین ساله در این زمینه غالب طرح ها مربوط به مشاغلی حواهد شد که ما در مورد آن مشکل خاصی نداریم.

 در هر صورت امیدواریم این بخش که به شکل مسابقه برگزار می شود،  گام اول را در مورد ساماندهی مد و لباس در حوزه مشاغل مختلف بانوان کشوربصورت موثر و مفید بردارد.

منیژه کاظمی/ انتهای متن/

درج نظر