آماری عجیب از تجاوزهای جنسی به زنان و دختران

در پی انتشار یک نظرسنجی مبنی بر اینکه 47 درصد زنان این کشور به صرف زن بودنشان در معرض تجاوز و تبعیض جنسیتی هستند، اعتراضاتی در فرانسه آغاز شد.

77

سرویس خبر به دخت/

۴۷ درصد زنان فرانسه به صرف زن بودنشان در معرض تبعیض جنسیتی هستند

با افزایش تجاوزات و تبعیض علیه زنان در فرانسه، این کشور شاهد تظاهرات ضد تبعیض جنسیتی، خشونت علیه زنان و نابرابری در دریافت حقوق و مزایا بین مردان و زنان بود.

به گزارش “یورونیوز”، این اعتراضات در پی انتشار یک نظرسنجی مبنی بر اینکه ۴۷ درصد زنان این کشور به صرف زن بودنشان در معرض تبعیض جنسیتی هستند، آغاز شد.

در این نظرسنجی آمده است که ۱۲ درصد زنان در فرانسه، مورد تجاوز جنسی و ۱۳ درصد در معرض خشونت‌های زناشویی هستند و ۲۶ در صد مورد آزار جنسی قرار گرفته‌اند.

معترضان در جریان برگزاری این تظاهرات اعتراض‌آمیز خواستار افزایش مدت زمان امکان ارائه شکایت تجاوز جنسی به دادگاه از ۳ سال بعد از حادثه به ۱۰ سال شدند.

طبق آمار موجود، در سال ۲۰۱۰ بیش از ۲۳ هزار نفر قربانی تجاوزهای جنسی نزد پلیس و ژاندامری فرانسه شکایت کرده‌اند.

Best Hair Cut Salon In Dubai For Hair styling

این در حالی است که کارشناسان معتقدند، آمارهای رسمی دراین زمینه با واقعیت ها اختلاف فاحشی دارد، زیرا جامعه فرانسه در برخی مواقع درباره این مسائل، حساسیت نشان می‌دهد و امکان داشتن آمار دقیقی از قربانیان ممکن نیست.

براساس آمار اداره نظارت بر بزهکاری درفرانسه، بین سال های ۲۰۰۸ تا ۲۰۱۰، بیش از ۸۰ هزار زن فرانسوی اعلام کرده اند که حداقل یک بار مورد تجاوز یا تهدید به اقدامات تجاوزکارانه در داخل خانواده و دوستان خود واقع شده‌اند.

همچنین دراین مدت نیز ۶۶۳ هزار زن و ۲۸۰ هزار مرد نیز اعلام کرده‌اند که قربانی خشونت‌های جنسی یا فیزیکی در جامعه بوده‌اند.

براساس این آمار، تنها ۵ درصد از زنان قربانی خشونت از دست همسران خود به دادگاه شکایت برده و از این تعداد نیز تنها ۲ درصد شکایت خود را پیگیری کرده‌اند. /انتهای متن/

نمایش نظرات (77)