معجزه مدیریت زنان ایرانی در هدایت درآمد خانوار

عضو هیأت علمی دانشگاه علامه طباطبایی با بیان اینکه مدیریت زنان ایرانی در هدایت درآمد خانوار شبیه معجزه است،‌ گفت: زنان در مقایسه با مردها از توانایی بیشتری برای اعمال مدیریت اقتصادی خانوار برخوردارند.

0

سرویس خبر به دخت/

لطفعلی بخشی با اشاره به محدود بودن درآمد خانواده‌های ایرانی، ‌گفت: به رغم اینکه درآمدهای ورودی به خانواده‌های ایرانی محدود است اما زنان ایرانی با اعمال مدیریت صحیح در خانواده توانسته اند اقتصاد خانه را به درستی اداره و هدایت کنند.

عضو هیئت علمی دانشگاه علامه طباطبایی در ادامه ابراز داشت: برخی از بانوان ضمن اعمال مدیریت در خانه در بیرون از خانه نیز به فعالیت‌های اقتصادی می‌پردازند این در حالی است که می‌توان گفت برخی از مردها از توانایی اعمال مدیریت اقتصادی در خانه برخوردار نیستند.

وی با بیان اینکه زنان ایرانی به عنوان مقتصدترین زنان در میان سایر کشور ها مطرح هستند،‌ ادامه داد: مدیریت اقتصادی زن‌های ایرانی را می‌توان نوعی معجزه دانست چراکه این دسته از افراد جامعه مدیریت بهینه ‌ای را در شرایط محدود بودن درآمدهای وارداتی به خانه اعمال می‌کنند.

وی اضافه کرد: با توجه به اینکه هم اکنون شاهد رواج مصرف گرایی از طریق شبکه‌های برون مرزی هستیم باید گفت که قشر محدودی از جامعه زنان از تبلیغات برون مرزی در حیطه مصرف‌گرایی تاثیر می پذیرند.

به گفته این کارشناس مسائل اقتصادی،‌ تعداد محدودی از قشر متوسط جامعه از تبلیغات ماهواره‌ای درباره مصرف‌گرایی و دیگر شیوه های زندگی متاثر می‌شوند.

/انتهای متن/

درج نظر