تجاوز به زنان در سوریه آزاد؛ تظاهرات در عربستان حرام!

روحانيون وهابي درحالي تظاهرات عليه آل سعود را حرام اعلام مي‌كنند كه شورش عليه بشار اسد و سر بريدن مأموران دولتي و اعضاي ارتش سوريه و غارت اموال آن دسته از مردم سوريه كه طرفدار دولت هستند را حلال و تجاوز به زنان آنان را جايز اعلام كرده‌اند.

1

سرویس خبر به دخت/

همزمان با گسترش تظاهرات ضد دولتي در شهرهاي مختلف عربستان، فتواي حرمت تظاهرات عليه آل سعود توسط روحانيون وهابي نيز گسترش يافته است.
شيخ صالح بن فوزان الفوزان عضو هيأت كبار العلماي عربستان و از روحانيون وهابي در پاسخ به استفتايي درباره تظاهرات مردم عربستان عليه نظام آل سعود، تأكيد كرد كه هرگونه تظاهرات و تجمع حرام و معصيت است.

وي درباره تظاهراتي كه در مقابل ديوان پادشاهي و ساير دستگاه‌هاي دولتي در عربستان انجام شد گفت: تظاهرات و تجمع با تعاليم اسلامي مغايرت دارد و نافرماني در برابر ولي امر به شمار مي‌آيد و موجب تخريب و ويراني مي‌شود.

روحانيون وهابي درحالي تظاهرات عليه آل سعود را حرام اعلام مي‌كنند كه شورش عليه بشار اسد و سر بريدن مأموران دولتي و اعضاي ارتش سوريه و غارت اموال آن دسته از مردم سوريه كه طرفدار دولت هستند را حلال و تجاوز به زنان آنان را جايز اعلام كرده‌اند.

منبع:مشرق نیوز/ انتهای متن/

نمایش نظرات (1)