تذکر خانم مدیر

چند روز پیش اولین مطلب را تحویل دادم و چند تا تذکر هم گرفتم.راستش اول که به من پیشنهاد نوشتن از دنیای واقعی دخترای جوون شد ؛پسندیدم و کلی طرح تو ذهنم اتود زدم. طرح ها رو یکی یکی بررسی کردم، دیدم بهتر همونه که ساده و بدون تکلف بنویسم. البته یه خورده تفکر داشته باشه که بدون هدف نوشتن خیلی خوب نیست،خیلی آب کشیده و رسمی هم نباشه.

1

سرویس فرهنگی به دخت/

متن اول را که تحویل دادم، ازم عکس خواستن. نمی دونستم چی انتخاب کنم. داشتم فایل عکسهام را می دیدم چون تیپ کارتونی را دوست دارم ،یک عکس کارتونی انتخاب کردم..اما مدیر سایت نپسندید.پرسید،عکس دیگه چی داری؟گفتم:”،مگه این بده؟ من از این خوشم میاد.” گفت:”نه بد که نیست اما…””سکوت ممتد.”

مدیر سایت که خانم مدیری است و تو کارش وارده و جدی، دوستش دارم .همون روزهای اول بهشون گفتم:” گروه خونی ،ما جوونا با شما یکی نیست.”اما اون بهم قول داده بود که در ارائه مطلب و ایده آزادم. بهشون گفتم :”دیدید گفتم ما آبمون با هم تو یه جوی نمیره ! “او گفت:” آخه دختر خوب؛ خودت قضاوت کن، این تیپ دختر ایرونیه؟” راست می گفت، دوست ندارم الکی توجیه کنم.گفتم:” آخر دختر ایرونی ،کارتونی نداریم.”گفت:”خوب خلقش کن. سفارش بده.

تقریبا راضی شدم.همون جا نشستم و این یادداشت کوتاه را نوشتم.

راستی شما فکر می کنید، مدیر چه تذکرهای دیگر داد.

اینم از طرح ایرونی تا بعد… /انتهای متن/

نمایش نظرات (1)