تشتت آرا میان انقلابیون مانع از تحقق آرمان های زنان عرب شد

ریيس شاخه زنان حزب‌الله لبنان گفت: من بر اين نكته تاكيد می كنم كه مسووليت برخی از كاستی ها و بی توجهی ها نسبت به زنان در جوامع عربی و اسلامی شايد به خود زنان برمی گردد، زيرا اين گونه به زن عربی و مسلمان القا كرده اند كه بايد فقط در خانه بنشيند و تنها به امور خانه داری و آشپزی بپردازد . تغيير اين ذهنيت وگسترش فضای فكری و آگاهی بخشی به زنان نيازمند تلاش زنان نخبه، انديشمند و صاحب نظر است.

0

سرویس اجتماعی به دخت/

“عفاف الحكيم”، بانوی انديشمند لبنانی و ریيس شاخه زنان حزب‌الله، در خصوص وضعیت زنان پس از انقلاب های عربی اظهار کرد: زنان یکی از ارکان مهم انقلاب های منطقه بودند، اما تشتت آرا و تقاوت رویکردها میان جریان ها و گروه های موثر در انقلاب های عربی سبب شد که فرقه‌ های مختلف از این تنوع آرا و اختلاف ها سو استفاده کنند و ضمن ممانعت از گسترش دامنه انقلاب‌ ها، با تحقق اهداف و آرمان های زنان مبارزه کنند.

عفاف الحكيم با بيان اين مطلب و در پاسخ به اين پرسش كه آيا زنان بعد از انقلاب های عربی توانستند به جايگاه حقيقی خود در جامعه دست يابند؟ گفت: بدون شك انقلاب های عربی بسياری از آرمان ها و اهداف موردنظر زنان به عنوان یکی از ارکان مهم شرکت کننده در این انقلاب ها را محقق نكرد، زيرا عناصر گوناگون در كمين اين انقلاب ها بودند و اين عناصر از اختلاف نظرها و تفاوت ديدگاه ها ميان انقلابيون برای عقيم گذاشتن آرمان و اهداف انقلاب ها سواستفاده كردند و مانع از آن شدند که زن مسلمان عرب بتواند از طریق این انقلاب ها به حقوق خود برسد.

وی در ادامه گفت: شايسته بود كه اين انقلاب ها از كشوری به كشور ديگر سرايت كند، زيرا ملت های زیادی در منطقه خواهان سرنگونی حکومت های استبدادی هستند و اما روند این انقلاب ها مدتی است که متوقف شده است با وجود این امر می توان گفت كه اين انقلاب ها اهداف خود را محقق نكرده اند، پس چگونه می توان انتظار داشت تا زنان انقلابی اهداف و آرمان های خود را محقق کرده باشند و در نتيجه بايد گفت كه زنان و مردان به اهداف مطلوب و مورد نظر خود پس از این انقلاب ها دست نیافته اند.

عفاف الحكيم تصريح كرد: زنان مسلمان به دين اسلام و ارزش های اين دين مبين افتخار می كنند و آن را يك ميراث بسيار ارزشمند می دانند و در حقيقت زنان مسلمان در جوامع عربی هنگامی كه شاهد انزوای دستورات و احكام اسلامی در بخش های مختلف جوامع خود بودند و دريافتند كه دين مبين اسلام نمودی در قوانين و امور جاری جامعه ندارد، در كنار مردان به مبارزه با نظام های مستبد و فاسد عربی برخاستند و ما شاهد حضور قوی و فعال زنان در انقلاب های مصر و تونس همپای مردان بوديم كه در كنار همسران و فرزندان خود در اين انقلاب ها به پا خواستند و مشاركت تاثيرگذاری از خود به جای گذاشتند، تا جايی تمامی رسانه های منصف منطقه، رسانه‌ های بين المللی و روزنامه ها و مطبوعات اين حضور قوی و پرشور زنان در انقلاب های عربی را منعكس كردند.

اين بانوی انديشمند لبنانی در ادامه اين گفت وگو اظهار کرد: بنابراين بايد بگوييم زنانی كه تا حدودی منادی اين انقلاب ها بودند، امروز ممكن نيست كه حضور آنان را در عرصه انقلاب، تصميم گيری و مشاركت در عرصه های سياسی، اجتماعی و فرهنگی متوقف كرد، زيرا آنان عنصری مثبت و مشوق برای مردان هستند كه بتوانند مسير و فرآيند انقلاب را كامل كنند و زنان در انقلاب های عربی هزينه های زيادی را پرداخت كردند و در حقيقت آنان، مردان را به صبر و تحمل و پايداری تشويق كردند و با روحيه بالا، عاطفه، شور و شوق از پيشگامان و طلايه داران انقلاب های عربی به شمار می آيند.

وی در بخش ديگری از اين گفت وگو درباره چگونگی تقويت مشاركت فعال زنان در عرصه های مختلف سياسی، فرهنگی و اجتماعی در كشورهای عربی و اسلامی گفت: زنان امروز به مرحله ای از آگاهی و بيداری رسيده اند، زيرا امروز قشر عظيمی از زنان مسلمان را فارغ التحصيلان دانشگاه ها، مراكز، موسسات دينی و دانش آموختگان حوزه های علميه تشكيل می دهند و آنان اهل مطالعه و آگاهی يافتن از اوضاع و امور هستند، بنابراين من بر اين نكته تاكيد می كنم كه مسووليت برخی از كاستی ها و بی توجهی ها نسبت به زنان در جوامع عربی و اسلامی شايد به خود زنان برمی گردد، زيرا اين گونه به زن عربی و مسلمان القا كرده اند كه بايد فقط در خانه بنشيند و تنها به امور خانه داری و آشپزی بپردازد و اين تنها مردان هستند كه بايد در عرصه های مختلف اجتماعی، فرهنگی و اقتصادی حضور داشته باشند، اما  تغيير اين ذهنيت وگسترش فضای فكری و آگاهی بخشی به زنان نيازمند تلاش زنان نخبه، انديشمند و صاحب نظر است و آنان بايد با وارد شدن به عرصه به طوری عملی برای توسعه و پيشرفت جوامع اسلامی در تمامی عرصه ها و تقويت مشاركت زنان در عرصه های مختلف آن برنامه ريزی كنند و امروز جوامع عربی اسلامی و اسلامی بيش از هر زمان ديگری به ابتكار و خلاقيت مهم زنان نياز دارد.

عفاف الحكيم در ادامه گفت:  ما بايد خدمت به وطن و جامعه را در راس فعاليت های خود قرار دهيم و اين كار را بايد از خود و خانواده شروع كنيم و برای ارتقای جامعه و به طور كلی ارتقای امت اسلام تلاش كنيم و اين گامی است كه خود فرد بايد آن را شروع كند تا بتواند حداقل به بخشی از انتظارات خود از جامعه دست یابد.

وی در ادامه با اشاره به اين كه اسلام حقوق كامل زنان و كرامت آنان را به شكل كامل اعطا كرده است، اظهار کرد: در هيچ دين و شريعتی به اندازه اسلام، حقوق و كرامت زنان به طور كامل اعطا نشده است، اما بايد بگوييم كه يك كوتاهی در اين زمينه صورت گرفته است و با وجود اين كه امت اسلام به اين امر واقف هستند، اما به طور عملی برای تطبيق و اعطای كامل حقوق زنان و رسيدن به مسير مطلوب اقدام نكرده اند، بنابراين مسایل مربوط به حقوق زنان بايد گام به گام به آن پرداخته شود و موانع را از اين مسير برداريم تا زنان به حقوق كامل خود دست پيدا كنند، زيرا امروز در غرب بسيار از اعطای حقوق زنان و آزادی و پيشرفت آنان سخن به ميان می آيد و تا حدودی اتهاماتی را در زمينه حقوق زنان بر ما وارد می كنند، اين در حالی است كه اگر ما احكام و دستورات اسلامی نسبت به حقوق زنان را به صورت دقيق اجرا كنيم و به طوری عملی آن را در جامعه كاربردی كنيم زنان مسلمان با تمسك و بهره گيری از تعاليم قرآنی می توانند الگويی برای زنان جهان باشند زيرا شريعت اسلامی حقوق زنان را به طور كامل ايفا كرده است و ما اميدواريم كه زنان عربی و اسلامی به سطحی از پيشرفت و آگاهی دينی برسند و با تطبيق اين بيداری در خانواده و جامعه بتوانند الگويی برای جوامع در آينده ارایه دهند.

وی در ادامه این گفت وگو زن را زیربنای خانواده دانست و گفت: اگر زنان فعالانه بتوانند به وظايف خود عمل كند، می توانند بر ديگر اعضای خانواده تاثيرگذار باشد و در حقيقت زنان می توانند محرك بخش های مختلف جامعه باشند و اين گروه در جوامع اسلامی با تكيه بر دين و ايمان خود و با تمسك به ارزش ها و آموزه های اسلامی در مقابله با استبداد و ظلم و ستم بسيار فعالانه عمل كنند و در همين زمينه قرآن كريم در آيه 71 سوره التوبه می فرمايد: وَالْمُؤْمِنُونَ وَالْمُؤْمِنَاتُ بَعْضُهُمْ أَوْلِیَاء بَعْضٍ یَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَیَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنكَرِ. (و مردان و زنان با ايمان دوستان يكديگرند كه به كارهاى پسنديده وا مى‏ دارند و از كارهاى ناپسند باز مى ‏دارند.)

وی اضافه کرد: امر به معروف و نهی از منكر بايد پيوسته در جامعه وجود داشته باشد و يك انقلاب دایمی و پايدار برای مقابله با ظلم و استبداد و فساد در جامعه و حركتی در راستای تحقق عدالت باشد.

عفاف الحكيم در پايان گفت: من در همايش های زيادی در داخل و خارج از كشورهای عربی شركت كرده ام و به توانمندی زنان مسلمان در جوامع عربی و اسلامی ايمان دارم، اما بسيار حسرت می خورم كه اين زنان در غربت از دين و تعاليم قرآنی هستند و اميدوارم كه زنان مسلمان با بهره گيری از دستورات مراجع و استفاده از فن آوری های نوين همچون اينترنت بتوانند به مرحله ای از بيداری و آگاهی و تأثيرگذاری در سطوح مختلف جامعه برسند.

” عفاف الحكيم” ، انديشمند و فعال فرهنگی لبنان، ریيس شاخه زنان حزب‌ الله و موسس سه جمعيت به نام‌هاى ” الامومة و الطفوله” ،” التكافل الاجتماعى ” و ” الرابطة اللبنانية الثقافيه ”  است كه در برخى از مجلات اسلامى نيز مطلب مى‌نويسد و در برخی از كنفرانس‌هاى ملى و بين‌المللى مشاركت دارد.

منبع : شفقنا/ انتهای متن/

درج نظر