مترو مخصوص زنان!

پس از اتفاق تاثر برانگیز تجاوز گروهی به یک زن هندی که خشم مردم را به دنبال داشت ،متروی ویژه بانوان در این کشور راه اندازی شده است.

1

سرویس خبر به دخت/

منبع:ملت ايران/ انتهای متن/

نمایش نظرات (1)