اعتراض مفتي‌هاي وهابي به انتصاب زنان

اولين تجمع شيوخ و مفتي‌هاي وهابي افراط گرا در مقابل كاخ پادشاه عربستان سعودي كه سه روز پيش برگزار شد، از سوي افكار عمومي عربستان سعودي به شدت مورد حمله و انتقاد قرار گرفت.

0

سرویس خبر به دخت/

این تجمع موجي از اعتراض عليه آنان را در فضاي مجازي به راه انداخت و آنان را “شيوخ حيض و جنابت” ناميده‌اند. مفتي‌هاي وهابي به انتصاب زنان به عنوان اعضاي مجلس شوراي عربستان توسط شاه اين كشور اعتراض كرده بودند.

منبع:مشرق نيوز/ انتهای متن/

درج نظر