اگرمی خواهید هوش هیجانی بالایی داشته باشید…

هوش هیجانی مجموعه احساسات و عواطف مدیریت شده و رشد یافته ماست. اگر از ابتدا یاد بگیریم به عواطف و احساس های خود توجه کنیم، آنها را بشناسیم و درکشان کنیم و در این زمینه به اندازه کافی تمرین داشته باشیم، به رشد هوش هیجانی در خود کمک کرده ایم. این احساس ها شامل عشق، شادی، ترس، غم، خشم، وحشت، افسوس، حسرت، نا کامی و … می باشد.

4

سرویس ما و زندگی به دخت/

رشد هوش هیجانی از دوران کودکی و در ارتباط با والدین صورت می پذیرد. نه تنها رابطه والدین با فرزند، بلکه رابطه خود والدین با یکدیگر نیز در این امر موثرند.

هوش هیجانی بالا در افراد نشانه هایی دارد. به طور مثال، افرادی که هوش هیجانی بالایی دارند،  از احساسات خود و دیگران آگاهند، می توانند همدلی و تلاش برای درک دیدگاه­های دیگران نشان دهند، قادر به حفظ خونسردی خود هستند، هدفمند ومثبت نگرند، در زندگی خود برنامه ریزی دارند، از بهترین مهارت های اجتماعی برای کنترل و هدایت روابط خود با دیگران  استفاده می کنند. کسی که هوش هیجانی بالایی دارد، می داند که چه احساسی دارد، می تواند آن را بیان و کنترل کند و همچنین احساس طرف مقابل را درک می کند.

 پس قدم اول در تقویت هوش هیجانی این است که فرد احساس خود را به طور صحیح بیان کند.

مثال : خانم به همسرش می گوید” از این که مرا در آن موقعیت خاص نادیده گرفتی یا طرد کردی، رنجیده خاطر و ناراحت شدم.” در اینجا خانم کمک به طرح مشکل می کند و در نتیجه احتمال ایجاد رابطه بهتر یا کمتر شدن مشکل و ایجاد  زمینه برای اینکه طرف مقابل  احساس خانم را درک کند، بوجود آمده است.

در کل باید بدانیم که هوش هیجانی مؤلفه هایی دارد که شامل مهارت های درون فردی، مهارت های فردی، مهارت های اجتماعی ،سازگاری ، مهارت های کنترل استرس، عواطف و خودآگاهی هیجانی است. آگاهی، تعادل، مسئولیت پذیری و همدلی هم از مؤلفه های هوش هیجانی هستند.

ما بعدا بیشتر در مورد هر یک از این مؤلفه ها صحبت می کنیم.

 

احساسات خود را بشناسیم

برای اینکه هوش هیجانی را در خود پرورش دهیم، لازم است احساس خود را شناسایی و برای هر احساس اسم بگذاریم. مثلاً احساس تنفر، رنج دیدگی، طرد شدگی، مهم نبودن و … سپس، سه کلمه و صفت برای آن احساس بگذاریم. صفت هایی مثل مانند:  رنجیده، نگران، غمگین، آزرده، احساس نا امنی، احساس بی کسی، احساس بی اعتباری، شرمندگی، شادی، رضایت، سرخوردگی، نا دیده انگاشته شده، قربانی بودن و … که شما را در توصیف احساس تان کمک می کند. پس با تمرین شناخت احساس ، درک آن، نام گذاری و بیان آن می توان تا حدودی به احساسات خود دست یافت که  همین موجب تقویت هوش هیجانی-عاطفی می شود.

تکنیک دیگر آن است که با انجام ندادن کارهایی که مختص افراد با هوش عاطفی پایین است، مانند: وسط صحبت دیگران دویدن، تند راه رفتن، تند غذا خوردن، تند حرف زدن، نصیحت، انتقاد، دیگران را مدام سرزنش کردن و..) رشد هوش هیجانی را تسریع کنیم.

ازنردبان خشم فرود بیاییم

افرادی هستند – که متأسفانه تعدادشان کم هم نیست- از نداشتن کنترل بر خشم خود در عذاب هستند و به دنبال راهکارهای موثر برای مهار آن می گردند.

برای حسن ختام بحث 11قانون برای فرود از نردبان خشم جهت این افراد مطرح می کنیم: این 11 قانون کمک می کند از نردبان خشم پایین بیاییم. پایین آمدن از این پله ها کمک می کند خشونت پایان پذیرد قبل از اینکه خسارت زیادی وارد شود.

1-    برای متوقف کردن خشم صحنه را ترک کن.

2-    اخم هایت را باز کن و آرام باش.

3-    از کنترل دیگران دست بکش.

4-    تفاوت ها را بپذیر.

5-    درخواست کن، تحکم نکن.

6-    پاداش بده، مجازات نکن.

7-    آرام صحبت کن، توهین نکن.

8-    مسئولیت حرف ها و اعمالت را بپذیر.

9-    با دیگران محترمانه رفتار کن.

10-  روراست، بی پرده  اما مؤدبانه  به دیگران بگو از چه چیزی ناراحت هستی.

11-   موقع صحبت از ضمیر”من” استفاده کن.[1]

فرشته نقدی /انتهای متن/


[1] – به نقل  از مطلب ترجمه خانم معتکف

نمایش نظرات (4)