شغل این زن ثروتمند رفتگری است!

اين زن مي گويد:می خواهم برای پسر و دخترم و بقیه اعضای خانواده ام الگوباشم. نمی توانم هر روز در خانه بمانم و فقط به خوردن و نوشیدن و خوابیدم ادامه بدهم و پول هایی را خرج كنم که ناگهانی به دست آمده اند.

0

سرویس خبر به دخت/

مطبوعات چین با انتشار عکس و شرح حال یک رفتگر زن چینی، او را رفتگر میلیونر نامیدند.

او گفته است که قبل از کار به عنوان رفتگر، در مزرعه ای در منطقه دونگهو در هونگشان کار می کرد ه و خانواده اش مالک 3 ساختمان بزرگ 5 طبقه بوه اند.

پس از صدور دستور تخریب این ساختمان ها ، به این خانواده، تعدادی آپارتمان داده شد که سهم او 21 واحد آپارتمانی بود.

او 4 آپارتمان را فروخت و 17 آپارتمان دیگر را نگه داشت. با وجود قیمت بالای واحدهای آپارتمانی در چین، او یک شبه، به رفتگر میلیونر تبدیل شد.

این زن با وجود همه انتقادات از سوی خانواده و همکارانش درباره اینکه چرا با وجود داشتن پول میلیونی همچنان به این کار می پردازد گفت: می خواهم برای پسر و دخترم و بقیه اعضای خانواده ام الگوباشم. نمی توانم هر روز در خانه بمانم و فقط به خوردن و نوشیدن و خوابیدم ادامه بدهم و پول هایی را خرج كنم که ناگهانی به دست آمده اند.

منبع : عصر ایران/ انتهای متن/

درج نظر